น้ำยมสูงเขื่อนดินแตก นอภ.บางระกำตรวจสอบเร่งนำรถแมคโครเปิดระบาย

วันที่ 19 พ.ค.60 สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จ.พิษณุโลกได้คลี่หลายพื้นที่แล้ว จากฝนที่ตกหนัก 3 วันก่อน ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำป่าไหลหลากที่ท่วมเร็วและลงเร็ว บริเวณอ.วัดโบสถ์ อ.เนินมะปราง ขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว เช้าวันนี้มีน้ำป่าที่ไหลมากในเขตอ.นครไทย ทำให้เช้านี้ถนนเส้นนครไทย-นครชุม ที่กำลังทำท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ ทางเบี่ยงน้ำท่วมตัดขาด  แถวที่ทำการประปาส่วนภูมิภาคห่างทางแยกประมาณ  200 เมตร

ส่วนที่อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก น้ำฝนที่ตกหนักมากในเขตจ.แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก ได้เริ่มไหลเข้ามาสู่อ.บางระกำ เช้าวันนี้ ระดับน้ำยมในเขตต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ สูงขึ้นมาก แรงของน้ำได้กัดเซาะ เขื่อนดินกั้นแม่น้ำยม ที่อบต.ชุมแสงสงคราม สร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งแตกเป็นทางยาว กระแสน้ำได้ไหลลงสู่ตัวอำเภอบางระกำอย่างรวดเร็ว แต่ยังไม่ถึงระดับวิกฤติ เวลา 09.00 น. นายอัครโชค  สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ ได้ไปตรวจสอบสถานการณ์เขื่อนดินกรุงกรักที่แตก พร้อมกับสั่งการให้อบต.ชุมแสงสงคราม นำรถแมคโครมาเร่งเปิดทางน้ำให้น้ำไหลลงไปเร็วขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ตอนบนของจังหวัดสุโขทัย และได้ให้โครงการชลประทานยม-น่าน เปิดบานประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว ระบายน้ำสู่แม่น้ำยม พร้อมแจ้งให้ผู้นำท้องที่ตอนล่าเขื่อนดินได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนราษฎรเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเก็บข้าวของเครื่องมือเครื่องใช้ไว้ในที่สูงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยที่มักเกิดเป็นประจำในช่วงฤดูน้ำหลาก

เวลา 09.00 น.นายกฤษณะ  บุตรบูรณ์  หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานยมน่าน ,นางรุ่งรัตน์ ครองเมือง ปลัดอำเภอบางระกำ ,นายนรินทร์ ทองดีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงครามและร้อยเอกภูริพัตน์ คิรีรัตน์ฟักแก้ว กองกำลังรส.บางระกำ เข้าร่วมตรวจสอบคันดินกรุงกรัก ในแม่น้ำยม ที่พังเมื่อคืนเวลา 21.00 น.  โดยวันนี้ เวลา 10.00 น.รถแบ๊คโฮเข้าขุดคันดินออกทั้งหมด

ขณะที่เขื่อนดินอีกหนึ่งจุดบริเวณตำบลท่านางงาม อ.บางระกำ ที่อยู่ด้านท้ายเขื่อนดินบ้านกรุงกรัก ที่สร้างไว้กักเก็บน้ำใช้ช่วงหน้าแล้ง ก็ถูกแม่น้ำยมกัดเซาะพังเช่นกัน

นายอัครโชค  สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางระกำยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม นอกจากคันดินที่กั้นน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งที่ถูกแรงดันน้ำเสียหายและได้มีการสั่งการให้เปิดคันดินเป็นที่เรียบร้อย เป็น”คันดินชั่วคราวที่ทำการกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้งของราษฎรในพื้นที่ เนื่องจากในลุ่มแม่น้ำยมในช่วงอำเภอบางระกำไม่มีเขื่อนหรือประตูน้ำเหมือนกับพื้นที่สุโขทัยหรือพิจิตรขอบคุณภาพจาก นายอำเภอบางระกำ และ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานยมน่าน

แสดงความคิดเห็น