นครพิษณุโลก รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน

 

 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ชุมชนร่วมใจ นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุม อสม. ชุมชนร่วมใจ ขึ้นตามโครงการสิ่งแวดล้อมและการกำจัดลูกน้ำยุงลาย  เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกชุก ทำให้เสี่ยต่อการเกิดลูกน้ำยุงลายและการระบาดของโรคไข้เลือดออก ได้ง่ายในหลายพื้นที่  โดยเฉพาะชุมชนต่างๆของเทศบาลนครพิษณุโลก ทำให้ทางเทศบาลนครพิษณุโลกจึงมีการรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายตัดวงจรของการเกิดโรค  โดยทางเทศบาลนครพิษณุโลก ได้ทำการแจกทรายอะเบท กำจัดลูกน้ำยุงลาย รณรงค์ช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือน โดยเฉพาะแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน การอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ และมีการรับมอบถังขยะรีไซเคิลให้กับชุมชน และของเล่นรีไซเคิล โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ปตท.กิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับประชาชนที่มาร่วมการอบรมอีกด้วย

/////

 

 

แสดงความคิดเห็น