ปลูกซากุระเมืองไทย 20,000 ต้น จากอช.ภูหินร่องกล้า-ภูทับเบิก ระยะทาง 30 กม.

วันที่ 6 ก.ค. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชวนินทร์  วงศ์สถิตจิรกาล นายอำเภอนครไทย พร้อมด้วย นายนิพนธ์  จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) เป็นประธานร่วม เปิด” โครงการปลูกต้นไม้ถนนซากุระเมืองไทยระยะ 30 กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย” บนถนนหมายเลข 233 เริ่มปลูกตั้งแต่ริมถนนหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จนถึงด่านเก็บค่าธรรมเนียมภูทับเบิก เขตรอยต่อสองจังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก-จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยปลูกทั้งสองฝั่งถนนระยะทาง 30 กิโลเมตร ระยะในการปลูกห่างกัน 3 เมตร ซึ่งใช้ต้นซากุระ (พญาเสือโคร่ง) ถึง 20,000 ต้น โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีความมุ่งเน้นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษา ค้นคว้า วิจัยการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก โดยเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความมั่นคงและสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ตามแนวทางของประชารัฐเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ยึดตามนโยบายของ พล.อ.สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการให้การช่วยปลูกป่า เพาะชำกล้าไม้ โดยใช้พื้นที่ป่าเป็นห้องเรียนให้กับเด็กและเยาวชน

สำหรับการปลูกป่าเป็นกิจกรรมหนึ่งในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้ และช่วยเพิ่มความหลากหลายของระบบนิเวศ ที่สังคมมนุษย์จำเป็นต้องพึ่งพิงอาศัยในการดำรงชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อม ปัจจุบันการปลูกป่ามีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน ที่ทำให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ที่มีผลกระทบสภาพแวดล้อม และการดำรงชีวิตของมนุษย์ นอกจากนี้การปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ยิ่งมีความสำคัญต่อประเทศ เพราะบ้านเรามีป่าต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งผลิตน้ำตามธรรมชาติ ประชาชนทุกภาคส่วนจึงควรตระหนักในคุณค่าของป่าต้นน้ำลำธาร และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกๆ ฝ่าย ทุกๆคน ในทุกระดับ ได้ช่วยกันฟื้นฟูดูและรักษาระบบนิเวศน์ ต้นน้ำลำธาร เพราะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศธรรมชาตินี้ ถ้าระบบนิเวศธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ทุกคนก็จะได้รับผลเสียหายจากผลกระทบนั้นเช่นกัน ดังนั้นการมีส่วนร่วมจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ป่าต้นน้ำลำธารสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์ได้อย่างยั่งยืน

ด้าน นายนิพนธ์  จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) กล่าวว่า ต้นไม้ 1 ต้น ถ้ามีขนาดใหญ่ จะมีความเย็นเท่ากับแอร์ขนาด 12,000 BTU เช่นนั้นการปลูกต้นไม้ 20,000 ต้น ในวันนี้นั้นเท่ากับทำให้จังหวัดพิษณุโลกเย็นลงกว่าเดิมทันที ซึ่งการปลูกต้นไม้นั้นไม่ยาก แต่การรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตนั้นยากกว่า จึงอยากฝากให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษา ถ้าประชาชนหรือชาวบ้านพบเห็นต้นไม้ที่เราปลูกไว้เสียหาย หรือตายไป ให้ทำการปลูกซ่อมแซม แต่ถ้าทำไม่ได้ให้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่อุยานฯ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน หรือ นายก อบต. ทราบและไปทำการปลูกทดแทน เราจะต้องช่วยกันดูแลและสร้างฝันที่จะทำให้จังหวัดพิษณุโลกของเรามีถนนที่มีต้นซากุระยาวถึง 30 กิโลกเมตร

สำหรับต้นซากุระเมืองไทย หรือ ต้นนางพญาเสือโคร่งที่อช.ภูหินร่องกล้านั้น นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็นที่รู้จักและนิยมมาท่องเที่ยวอย่างมากในช่วงฤดูหนาว อช.ภูหินร่องกล้า ได้ปลูกทดแทนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ยอดภูลมโล ใจกลางอุทยาน เนื้อที่ร่วม 4,000 ไร่ เมื่อ 10 ก่อน ปัจจุบัน จะออกดอกสีชมพูบานสะพรั่งเต็มยอดภูลมโลทุกปี เป็นที่หมายของนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างมากในฤดูกาลท่องเที่ยว ทั้งบริการรถเข้าไปชมที่ภูลมโล รวมถึงการจำหน่ายสินค้าพืชผลทางการเกษตรผลไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิด  

……………………………………………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น