จัดนิทรรศการเมืองไทยในรัชสมัย ร.7 ที่ศูนย์เรียนรู้ฯเทศบาลนครพิษณุโลก

วันที่ 11 ก.ค. 2560 ที่ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลนครพิษณุโลก นายธัชชัย  สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิด นิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่หัวเมืองฝ่ายเหนือ” ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชน ประชาชน รุ่นหลังได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในรัชกาลที่ 7 และประวัติศาสตร์ที่สำคัญของท้องถิ่นและประเทศไทย พร้อมกระตุ้นจิตสำนึกรักบ้านเกิดและประเทศไทย

โดยนิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่หัวเมืองฝ่ายเหนือ” เยาวชนและประชาชนจะได้รับรู้เรื่องราวบอกเล่าพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในแง่มุมที่คนไทยอาจไม่รู้รวมถึงพระราชกรณียกิจ  ร่วมย้อนเวลาไปเมื่อ 90 ปี ก่อน รับรู้ใน 9 ปี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการพัฒนาบ้านเมืองในยุคที่เศรษฐกิจฝืดเคือง และร่วมตามรอยเสด็จฯเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายัพสู่การร่วมใจประชาราษฎ์

ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถชมนิทรรศการเคลื่อนที่ฯ ระหว่างวันที่ 11 ก.ค. – 30 กันยายน  ได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น