เปิดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการภาคเหนือครั้งที่ 15 ที่จ.พิษณุโลก

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 12 ก.ค. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อ “พิษณุโลกสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์วิชาการ” เพื่อเปิดเวทีให้ครูและนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แสดงความรู้ ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร รวมทั้งการสรรหาผู้ชนะการแข่งขันในระดับภาคเหนือเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ

โดยในการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นมีกิจกรรมทั้งสิ้น 17 ประเภท รวม 81 รายการแข่งขัน อาทิ การกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาไทย จีน อังกฤษ  การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ประดิษฐ์ของเล่น  การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา  การวาดภาพระบายสี  การประกวดการแกะสลักผักผลไม้    มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเข้าแข่งขัน 17 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 130 แห่ง เข้าทำการแข่งขัน พร้อมทั้งนำนวัฒกรรมผลงานของนักเรียน จากโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของภาคเหนือ มาจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมทั้งการแสดงนิทรรศการศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นศาสตร์ที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 ก.ค. นี้

 

////////////

 

แสดงความคิดเห็น