มน.พัฒนาระบบอีคอมเมิสร์ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว 5 จว.

เวลา 14.30 น.ของวันที่ 12 ก.ค.2560 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อม ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงการนำร่องเปิดโอกาสทางธุรกิจ พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบนโลกไซเบอร์ ด้วยธุรกิจดิจิตอล  (Digital Economy for Tourism) โดยได้ทำความร่วมมือกับผู้ประกอบการ 25 ราย ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก 5 ราย จังหวัดสุโขทัย 6 ราย จังหวัดอุตรดิตถ์ 4 ราย จังหวัดตาก 5 ราย และจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 ราย เพื่อเป็นผู้ประกอบการนำร่อง ร่วมพัฒนาการดำเนินธุรกิจด้วยดิจิตอล

ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า โคราการนี้ทางมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้งบประมาณของกระทรวงไอซีที เพื่อนำมาพัฒนาผู้ประกอบการของการท่องเที่ยว โดยให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้ไปอยู่ในโลกไซเบอร์ เพื่อขยายกิจการตลาด เพื่อให้ผู้ที่สนใจของการท่องเที่ยวระดับชุมชน ได้เข้าถึงผู้ประกอบการมากขึ้น โดยมุ่งเน้นผู้ประกอบการเข้าใจในอีคอมเมิสร์ โดยประกอบด้วยการพัฒนาเว็บไซด์ของธุรกิจในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยวางระบบดิจิตอล เพื่อการดำเนินธุรกิจให้เชื่อมโยงระบบการจองห้องพัก (Room booking) ระบบการจองบริการ (Service Booking) ระบบการชำระเงิน (e-Payment) และการพัฒนา Digital Content ทั้งในรูปแบบสื่อวิดีโอและภาพ เพื่อใช้ในการทำการตลาดและเผยแพร่ไปยังช่องทางต่างๆ อาทิ YouTube, Facebook เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการนำเสนอต้นแบบ (Show Case) ของการประยุกต์ใช้ระบบดิจิตอล เพื่อพัฒนาธุรกิจของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบนโลกไซเบอร์อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นกาตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการเป็นเศรษฐกิจในยุค 4.0  ที่มุ่งมั่นพัฒนาผู้ประกอบการให้ใช้ดิจิตอลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจ

///////////////

 

แสดงความคิดเห็น