ทต.พลายชุมพล-เซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลกร่วมปลูกหญ้าแฝกริมแม่น้ำน่าน

 เช้าวันนี้ ( 12 ก.ค.60 ) ที่บริเวณตลิ่งริมน้ำน่าน หน้าวัดพลายชุมพล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายสมพงษ์ โพธิ์สวัง นายกเทศมนตรีพลายชุมพล พร้อมด้วยคุณมณฑาทิพย์ ทองคล้าย ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่และประชาชนของเทศบาลตำบลพลายชุมพล รวมทั้งพนักงานศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลกและห้างสรรพสินค้าโรบินสันพิษณุโลก และทหารจากกองพลทหารราบที่ 4 ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกบริเวณริมตลิ่งแม่น้ำน่าน ตามโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9 ทั้งนี้เพื่อแสดงความสามัคคีและปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้มีการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น ตามแนวทางของพระองค์ที่วางไว้ให้กับประชาชนชาวไทยตลอดมา ตลอดจนยังเป็นการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน รวมทั้งการรณรงค์และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกันใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยในครั้งนี้เจ้าหน้าที่และประชาชนได้ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกจำนวน 50,000ต้นบริเวณตลิ่งริมแม่น้ำน่าน และปลูกต้นขี้เหล็กจำนวน 200 ต้น ที่บริเวณริมคลองชลประทานหลังเทศบาลตำบลพลายชุมพล อีกหนึ่งแห่งด้วย

 

แสดงความคิดเห็น