อธิบดีกรมชลฯเกี่ยวข้าวพื้นที่บางระกำโมเดล 60 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม

วันที่ 21 กรกฏาคม 2560  ที่คลองแยงมุม ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของการปรับเปลี่ยนปฏิทินในการทำนาปีของเกษตรกร ตามนโยบายของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตสำนักชลประทานที่ 3 ปลูกข้าวนาปีให้เร็วขึ้น จากเดิมที่เริ่มในเดือนพฤษภาคม  ได้ปรับใหม่ให้เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน-31 กรกฎาคม 2560 โดยจะได้รับการจัดสรรน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์ จำนวน 228 ล้าน ลบ.ม. ในพื้นที่นาข้าว 265,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด 5 อำเภอ 20 ตำบล 93 หมู่บ้าน คือ อ.พรหมพิราม อำเภอเมือง อ.บางระกำ อ.วัดโบถส์ จ.พิษณุโลก และ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

วันนี้ นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน ได้ให้สัมภาษณ์ว่าตามที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบาย ให้กรมชลประทานดำเนินการปรับเปลี่ยนปฏิทินขยับเวลาในการปลูกข้าวนาปี ในพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ โดยเริ่มปลูกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา วันนี้ข้าวได้อายุเก็บเกี่ยวได้แล้ว โดยในพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวทั้งสิ้น 265,000 ไร่ ขณะนี้ เกษตรกรเก็บเกี่ยวไปแล้ว 80,000 ไร่ ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของการปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการปลูกข้าวให้เร็วขึ้น เพื่อหนีน้ำหลากในทุ่งบางระกำ โดยพื้นที่นาข้าวที่เหลือคาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 นี้อย่างแน่นอน จากนั้นพื้นที่ดังกล่าวจะกลายเป็นพื้นที่หน่วงน้ำหลากตามโครงการบางระกำโมเดล 60 ต่อไป

นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน ยังกล่าวต่ออีกว่า จึงขอให้เกษตรกรมั่นใจในการทำงานของกรมชลประทานพิษณุโลก สุโขทัย กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าพื้นที่นาข้าวทั้ง 265,000 ไร่ที่ปรับเปลี่ยนปฏิทินการปลูกข้าว และเก็บเกี่ยวได้ภายใน 15 สิงหาคม 2560 นี้ จะไม่ได้รับผลกระทบน้ำหลาก จากจังหวัดสุโขทัย หรือแม่น้ำยมอย่างแน่นอน

โดยในวันนี้ นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย รองแม่ทัพภาคที่ 3 ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3/ สำนักงานชลประทานที่4 นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่เกี่ยวข้าวเอาฤกษ์เอาชัย ในนาข้าวของเกษตรกรโดยรอบคลองแยงมุม ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น