นศ.ราชภัฏพิบูลฯประดิษฐ์เครื่องอัดกลีบดอกไม้จันทน์ช่วยทุ่นแรงให้ชาวบ้าน

ที่เทศบาลตำบลพลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้เข้าชมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)พระราชทาน เพื่อนำไปถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทางเทศบาลตำบลพลายชุมพล จัดขึ้นโดยมีผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน โดยจะนำดอกไม้จันทน์ที่ประดิษฐ์ได้มอบให้กับทางอำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อส่งต่อให้กับสำนักพระราชวัง ได้นำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

และที่หน้าสนใจภายในกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์)พระราชทานในครั้งนี้ คือ เครื่องอัดกลีบดอกไม้จันทน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ที่ออกแบบและคิดค้น จนออกมาเป็นเครื่องอัดกลีบดอกไม้จันทน์ที่สามารถลดแรงคน และเพิ่มปริมาณของกลีบดอกไม้จันทน์

นายไพบูลย์ บุญรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก ได้เปิดเผยว่า เครื่องอัดกลีบดอกไม้จันทน์ เป็นหนึ่งในโครงงานของสาขาวิชาการไฟฟ้า ที่อาจารย์ตั้งโจทย์ว่าให้ลงพื้นที่ในชุมชนที่ตัวเองพักอาศัย ว่าคนในชุมชนมีการทำกิจกรรมอะไร และสิ่งที่ขาดแคลน หรืออยากได้สิ่งใดในการช่วยทุนแรงของคนในชุมชน ตนจึงได้ลงพื้นที่ประสานงานพร้อมเพื่อนในกลุ่มอีก 3 ราย กับทางเทศบาลตำบลพลายชุมพล จึงทราบว่าคนในชุมชมกำลังเร่งช่วยกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์พระราชทานเพื่อใช้ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ และสิ่งที่ต้องการมาที่สุดคือการอัดกลีบดอกไม้จันทน์ที่จากเดิมต้องใช้แรงคนกดอัด ซึ่งส่วนใหญ่คนในชุมชนเป็นผู้สูงอายุ ตนกับเพื่อนจึงตกลงกันว่าจะทำเครื่องอัดกลีบดอกไม้จันทน์  เพื่อช่วยทุนแรงคนในชุมชน

นายไพบูลย์ฯ ได้กล่าวต่ออีกว่า จากนั้นก็เริ่มวางแผน รูปแบบ ลักษณะต่างๆ ของเครื่องอัดกลีบดอกไม้จันทน์ โดยมีอาจารย์ประจำวิชาเป็นผู้คอยให้คำแนะนำ โดยใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ก็ออกมาเป็นเครื่องอัดกลีบดอกไม้จันทน์อย่างที่เห็น ซึ่งใช้งานง่าย ทุ่นการใช้แรงงานคน และสามารถเพิ่มจำนวนการอัดกลีบแต่ล่ะครั้งได้ ในวันนี้จึงได้นำมาใช้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์)พระราชทาน ของเทศบาลตำบลพลายชุมพล

ด้านนายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพลายชุมพล ได้บอกว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ชุมชนพลายชุมพล มีเด็กเก่งที่สามารถคิดค้น ประดิษฐ์ เครื่องอัดกลีบดอกไม้จันทน์ เพื่อทุ่นการใช้แรงงานคน และยังเพิ่มปริมาณกลีบดอกไม้จันทน์ต่อครั้งได้ ก็ขอชื่นชมในผลงานของน้องนักศึกษาที่รักชุมชน รักบ้านเกิดของตัวเอง โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการทำเรื่องประสานไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามในการนำเครื่องอัดกลีบดอกไม้จันทน์มาประจำไว้ที่เทศบาลพลายชุมพล เพื่อต่อยอดเป็นอาชีพให้กับคนในชุมชน ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ต่อไป

…………………………………………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น