นิสิตม.นเรศวรคิดค้น Safe Lock ที่ล็อคจักยานแบบมัลติฟังก์ชัน

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้คิดค้นผลงาน Safe Lock ที่ล็อคจักยานแบบมัลติฟังก์ชัน ตอบโจทย์การใช้งานผู้ขับขี่จักรยานอย่าแท้จริงโดยมีรางวัลชนะเลิศการันตีคุณภาพ จากเวทีการแข่นขัน Startup Thailand League 2017 ระดับภาคตะวันออก ทีมนิสิต NU Neo Space ประกอบด้วย นายกฤษณะ เอียงสันต์ นายสุธินันท์ เรืองยศ และนายศุภาวัชร ธูปวงศ์เจ้าของผลงาน ที่ล็อคจักรยานแบบมัลติฟังก์ชัน

นายสุธินันท์ เรืองยศ เปิดเผยว่า จากที่ตนและเพื่อนๆเป็นผู้ที่ชื่นชอบออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน จึงทำให้เกิดปัญหาเรื่องการต้องใช้กุญแจล็อคจักรยานทุกครั้งที่จอด เพราะเกรงถูกขโมย เนื่องจากปัจจุบันจักรยานในแต่ละรุ่นมีราคาสูงแตกต่างกันไป ดังนั้นตนและเพื่อนๆในกลุ่มที่มีความชื่นชอบการปั่นจักรยานจึงได้ร่วมกันคิดค้นออกแบบ ที่ล็อคจักยานแบบมัลติฟังก์ชัน Safe Lock จนกลายเป็นที่สนใจและกลายเป็น ผลงาน Safe Lock

Safe Lock เป็นอุปกรณ์ล็อคจักรยาน ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนอุปกรณ์ล็อค (รูปตัว U ) ที่ใช้ล็อคจักรยาน โดยไม่ต้องใช้กุญแจเพื่อปลดล็อค เนื่องจากใช้วิธีการปลดล็อค แบบการกดปุ่มเป็นรหัสผ่านโดยใช้การกดสั้นยาว (ในปุ่มเดียวกัน) มีสัญญาณเสียงกันขโมยเมื่ออุปกรณ์ล็อคถูกงัดแงะหรือเข้ารหัสผ่านผิดเกินสามครั้ง อีกทั้งยังนำมาติดที่บริเวณใต้เบาะจักรยานเพื่อใช้ไฟเลี้ยวได้ โดยควบคุมผ่านรีโมทซึ่งติดตั้งไว้ที่แฮนด้านซ้ายของจักรยาน ซึ่งการทำงานของระบบจะสื่อสารผ่านระบบบลูทูธ ส่วนสุดท้าย คือ แอปพลิเคชั่นบนมือถือ ซึ่งมีไว้ใช้แจ้งเตือนสถานะการทำงานของอุปกรณ์ล็อคและมีฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆที่จำเป็น เช่น การตั้งรหัสผ่านของอุปกรณ์ล็อค ปุ่มขอสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ล็อค รวมไปถึงการแจ้งสถานะแบตเตอรี่ของอุปกรณ์อีกด้วย

ด้าน ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดเวทีฝึกประสบการณ์ ให้กับนิสิตเป็นสิ่งที่ทางอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่างได้ผลักดันและพานิสิตเข้าร่วมแข่งขันในเวทีต่างๆ จนผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัล และมีผู้ที่สนใจทั้งชาวไทยและต่างชาติประสานติดต่อมาเพื่อขอนำไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่อีกด้วย โดนเฉพาะการประกวด Startup Thailand League ที่ทางนิสิตสามารถคว้ารางวัลมาได้ และเวทีอื่นๆในระดับประเทศ จนสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นให้นิสิตเป็นนักรบทางเศรษฐกิจรุ่นใหม่ ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศ เพื่อนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจแห่งผู้ประกอบการ และเพื่อสร้างฐานการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ต่อไป

 

////////////

 

แสดงความคิดเห็น