มอบสิ่งของพระราชทานให้ผู้ประสบภัย ในพื้นที่ต.เนินกุ่ม

เช้าวันนี้ ( 4 ส.ค.60) เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมเทศบาลเนินกุ่ม  ตำบลเนินกุ่ม  อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการ หนึ่งใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมีนายศรีโรจน์  นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับและร่วมมอบสิ่งของพระราชทานให้กับพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป และมอบสิ่งของพระราชทานให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยในพื้นที่ ตำบลวัดตายม และตำบลเนินกุ่ม จำนวน 600  ราย

เนื่องจากในช่วงตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา ได้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ในเขตพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม และพื้นที่ต้นน้ำลำคลองเนินกุ่ม ซึ่งเป็นลำคลองที่มีต้นน้ำจากอ่างชมพู ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ไหลผ่านเขตพื้นที่อำเภอเนินมะปราง อำเภอวังทอง อำเภอบางกระทุ่ม และไหลลงสู่แม่น้ำน่านในเขตเมืองพิจิตร ตามลำดับ ซึ่งลำคลองเนินกุ่มช่วงที่ไหลผ่านเขตพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม สองตำบล คือ ตำบลวัดตายมและอำเภอเนินกุ่ม มีระยะทาง 14 กิโลเมตร ลักษณะลำคลองจะแคบ ลึก คดเคี้ยว และคันคลองจะเป็นดินทราย ทุกๆปีที่ผ่านมา เมื่อปริมาณน้ำเต็มลำคลอง ซึ่งเป็นจุดวิกฤต ปริมาณน้ำในลำคลองจะมีระดับสูงกว่าบ้านเรือนราษฎร และพื้นที่ทางการเกษตรเฉลี่ย 1 – 2 เมตร น้ำจะกัดเซาะตลิ่งพัง และเอ่อล้นตลอดแนวทั้งสองฝั่ง ที่ผ่านมาปริมาณน้ำในคลองถึงจุดวิกฤต ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560 ส่งผลให้ลำคลองมีตลิ่งพัง 3 จุดและมีน้ำเอ่อล้นเกือบตลอดลำคลอง ส่งผลให้มีบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 5,000 ไร่ ราษฎรเดือดร้อน 600 ครัวเรือน  โดยที่ผ่านมาทางอำเภอบางกระทุ่มได้บูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลเนินกุ่ม ทหารจากกองทัพภาคที่ 3 และกองบิน 46 ช่วยกันจัดสร้างผนังกั้นน้ำที่พังและทำแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำเอ่อล้น สามารถช่วยไม่ให้พื้นที่ทางการเกษตรถูกน้ำท่วมเสียหายได้กว่า 15,000 ไร่ ส่วนบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย ทางอำเภอได้เข้าไปสำรวจและให้ความช่วยเหลือไปแล้วในเบื้องต้น

ด้านนายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯได้กล่าวกับประชาชนที่มารับมอบสิ่งของพระราชทานว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนที่ประสบกับทุกข์ภัยต่างๆ จึงทรงมีพระราชดำริให้ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ สำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาล และหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดพิษณุโลก เข้ามาดำเนินการให้การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

แสดงความคิดเห็น