เขื่อนแควน้อยระบายน้ำเพิ่มขึ้น กักเก็บ 80% แล้ว

วันนี้8 ส.ค. เวลา 14.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานการณ์น้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เริ่มรับน้ำมากขึ้น เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาฝนตกในพื้นที่ อ.นครไทย และ อ.ชาติตระการ ทำให้น้ำไหลเข้าเขื่อนแควน้อยจำนวนมาก ปริมาณน้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนแควน้อย อยู่ที่ 16 ล้าน ลบ.ม. ทำให้น้ำในเขื่อนแควน้อย สามารถกักเก็บได้ 784 ล้าน ลบ.ม. แล้ว หรือ คิดเป็น 80% ของการกักเก็บ   และมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ยังไม่สิ้นสุดฤดูฝน จึงทำให้ต้องระบายน้ำส่วนหนึ่ง เพื่อเตรียมที่ว่างไว้รองรับฝนตกหนักรอบใหม่

นายเฉลิมศักดิ์ ทักษาดิพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน กล่าวว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ว่าหลังจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีน้ำที่ตกเหนือเขื่อนแควน้อย ทั้งทางด้าน อ.ชาติตระการ อ.นครไทย และ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ไหลเข้าเขื่อนแคววันนี้ไม่ต่ำกว่า 16  ล้าน ลบ.ม. ซึ่งถือว่ามากกว่าทุกปี ส่งผลให้ทางกรมชลประทาน ต้องปรับแผนการระบายน้ำเพิ่ม จาก 50 ลบ.ม.ต่อวินาที ให้เป็น 150 ลบ.ม.ต่อวินาที ตั้งแต่เวลา 14.00 น.ที่ผ่านมาเพื่อรักษาสมดุล ในการกักเก็บและป้องกันน้ำเต็มเขื่อนก่อนกำหนด ที่ปกติน้ำจะเต็มเขื่อนในช่วงเดือนตุลาคมนี้ โดยจะพร่องน้ำไป 150 ลบ.ม.ต่อวินาที ไปจนกว่าสถานการณ์ฝนเป็นปกติ ซึ่งจากการคาดการณ์ว่าในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน จะมีฝนตกอีกและมีมวลน้ำเข้าเขื่อนแควน้อยอีก ทำให้ต้องมีการปรับเพิ่มดังกล่าว

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ทำหนังสือแจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก นายอำเภอวัดโบสถ์ นายอำเภอพรหมพิราม นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายอำเภอวังทอง และองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ ให้แจ้งเตือนและทำความเข้าใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ แล้ว

 

///////////////

 

แสดงความคิดเห็น