ปตท.สผ.โครงการ เอส 1 มอบทุนการศึกษาให้นร.ในจ.พิษณุโลก

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานพิธีรับมอบทุนการศึกษา บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โครงการ เอส 1 ประจำปี 2560 เพื่อมอบให้นักเรียนใน เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 15 โรงเรียน 272 ทุน เขตอำเภอบางระกำจำนวน 48 โรงเรียน 400 ทุน รวม 672 ทุน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,578,000 บาท โดยการนำของนายพัลลภ ลิ่มสกุล ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ และนางทัศนาภรณ์ บุญญะฤทธิ์ ทีมงานกิจกรรมเพื่อชุมชน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1.

แสดงความคิดเห็น