กาชาดจ.พิษณุโลกมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ชาวอ.บางระกำ 2 หลัง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560  นายฐานุพงศ์  เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาด ยังคงร่วมกันเดินทางไปมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ตามโครงการบ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจ น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2560 อย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้ได้เดินทางไปมอบบ้านให้แก่ราษฎร ในพื้นที่ของอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 หลัง โดยหลังแรกมอบบ้านให้กับครอบครัวของนายประมวล  ทับทิมเงิน อาศัยอยู่ที่หมู่ 22 บ้านหนองกุลาใต้  ตำบลหนองกุลา ซึ่งแต่เป็นคนดี แต่มีฐานะยากจน สภาพบ้านหลังเดิมชำรุดทรุดโทรมผุพัง มีโครงสร้างไม่มั่นคงถาวร ส่วนหลังที่ 2 มอบบ้านให้กับครอบครัวของนายสุรชัย  ชาวเมือง อาศัยอยู่ที่หมู่ 2 บ้านวังเป็ด  ตำบลบางระกำ ซึ่งครอบครัวนี้ก็มีฐานะยากจน สภาพบ้านหลังเดิมชำรุดทรุดโทรมผุพัง มีโครงสร้างไม่มั่นคงถาวร เช่นกัน

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดและคณะ รวมถึงผู้ใจบุญ ได้ร่วมกันมอบพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 รวมถึงทะเบียนบ้าน เครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ทั้ง 2 ครอบครัวนี้อีกด้วย

สำหรับการมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ตามโครงการบ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจ น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2560 นี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกได้มอบหมายให้อำเภอทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลกพิจารณาคัดเลือกครอบครัวคนดีแต่มีฐานะยากจน จำนวน 2 ราย เพื่อทำการมอบบ้านให้ในโครงการดังกล่าว ด้วยการสร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุง บ้านที่อยู่อาศัย โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการสร้างและซ่อมแซม หลังละ 150,000 บาทและจำดำเนินการมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ครบทั้ง 9 อำเภอภายในเดือนสิงหาคม 2560 นี้  

แสดงความคิดเห็น