รร.อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลกจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก หรือเทศบาล 1 วัดน้อย อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นาย ไพรัตน์ น้อยหมอ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และเป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ นำครู นักเรียนและผู้ปกครอง ถวายพานพุ่มเงิน และพานพุ่มทอง เปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมนำกล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี และมีกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ลูก ๆ ร่วมกันแสดงความสามารถให้แม่ได้ชม และรับรางวัลในการประกวดมารยาทไทย ส่วนแม่ได้นำด้ายมงคลผูกข้อมือเรียกขวัญตามแบบประเพณีโบราณ ลูกได้มีโอกาสกราบแม่ กอดแม่ และขอพรจากแม่ ซึ่งได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแม่กับลูกเป็นอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น