ตรวจสถานบันเทิงพบร้าน Diesel แจ่วฮ้อน ขายแอลกอฮอล์ให้เยาวชน เสนอผู้ว่าฯสั่งปิด 5 ปี

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 22.00 น. ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก ตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ป้องกันจังหวัดพิษณุโลก สาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก ตำรวจท่องเที่ยวพิษณุโลก ตำรวจ ปคม. ทหารจาก ม.พัน 9 และสมาชิก อส.ร้อย อส.จ.พล.2/ร้อย อส.อ.เมืองฯ 3 ได้ออกตรวจสถานบริการ/สถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดกฏหมาย ตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 คำสั่ง หน.คสช.ที่ 22/2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 17 ร้าน ดังนี้
1. ลานเบียร์ Fin Market
หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
พลาซ่า
2. ร้าน Roadrunner
3. ร้าน Diesel แจ่วฮ้อน
4.ร้าน Surbar
5.ร้าน @ Time
6. ร้านทางเกวียน
7. ร้านตั้งหลัก
8. ร้านสถานตากอากาศ
9. ร้านสถานีมดเดิน
10. ร้านครัวบ้านน้องชาย
คาราโอเกะ
11. ร้าน Woodstock
12. ร้านอยู่วิชญา
13. ร้าน Lager Cafe
14. ร้านแคมเปอร์
15. ร้านโรงเตี๊ยมท่าปรางค์
16. ร้าน Wepith
17. ร้านไม้หมอนมิตรภาพ
ผลการปฏิบัติงานพบร้าน Diesel แจ่วฮ้อน  ได้กระทำผิดกฏหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และคำสั่ง หน.คสช.ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 ก.ค.2558 โดยปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ เจ้าพนักงานจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาจำหน่ายสุราให้แก่บุคคลผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองฯดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
อนึ่ง ร้าน Diesel แจ่วฮ้อน ซึ่งเป็นสถานประกอบการคล้ายสถานบริการได้ฝ่าฝืนคำสั่ง หน.คสช.ที่ 22/2558 ข้อ 4 (1),(2) โดยยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์เข้าไปใช้บริการและขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ ซึ่งจักได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสั่งปิดสถานประกอบการและห้ามมิให้มีการเปิดสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลา 5 ปี สำหรับใบอนุญาตขายสุราเจ้าพนักงานสรรพสามิตจักได้เพิกถอนใบอนุญาตต่อไป

แสดงความคิดเห็น