ยิงปืนใหญ่สลุตหลวง 21 นัด ถวายพระพรชัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สค.60

เวลา 09.00 น.วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ที่ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมข้าราชการทุกสังกัด ได้ร่วมกระทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85  พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จากนั้นวงดุริยางค์ได้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 จ.นครสวรรค์  ได้กระทำพิธียิงสลุตหลวง จำนวน 21 นัด เพื่อเป็นการถวายพระพรชัย เป็นการแสดงความเคารพ ในการเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

แสดงความคิดเห็น