สหกรณ์จ.พิษณุโลกมอบพันธุ์ข้าวพระราชทาน ช่วยสมาชิกสหกรณ์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ที่สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก  นายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประจำปี 2560 นายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า  สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด ได้รับแจ้งจากสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมนาข้าว ในเขตพื้นที่อำเภอบางระกำ  จนเป็นเหตุให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จำนวน 3,065 ไร่โดยสมาชิกขอให้สหกรณ์ฯ เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือทั้งนี้  สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด ได้ประสานขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 45,975 กิโลกรัม เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยน้ำท่วม  เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกสหกรณ์ เพื่อนำพันธุ์ข้าวพระราชทานไปเพาะปลูกขยายพันธุ์ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป

แสดงความคิดเห็น