จ.พิษณุโลกจัดกิจกรรม kick – off สวมหมวกนิรภัย 100%

 เช้าวันนี้ ( 12 ก.ย.60 ) ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงศ์  เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม kick – off การสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึก ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจวินัยจราจร โดยมีส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กลุ่มบิ๊กไบค์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมสวมหมวกนิรภัยและขับขี่รณรงค์ตามถนนในเขตเมืองพิษณุโลก

ทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลกได้ประกาศยกระดับความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระจังหวัด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยได้ดำเนินการกวดขันวินัยจราจร บังคับใช้กฎหมายในทุกพื้นที่และได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคหมวกนิรภัยขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์ เสริมสร้างจิตสำนึก ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจวินัยจราจร ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้รับบริจาคหมวกนิรภัยจากทุกภาคส่วน แล้ว จำนวน 1,073 ใบ  

นายฐานุพงศ์  เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่า สำหรับจังหวัดพิษณุโลก ที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง มียอดผู้เสียชีวิตในปี 2560 จำนวน 196 ราย ส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 69 ของยานพาหนะทั้งหมด สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดวินัยจราจร เป็นปัจจัยจากพฤติกรรมของคนเป็นหลัก เช่น ขับรถเร็วเกินกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น จังหวัดพิษณุโลกจึงได้ดำเนินการในทุกมิติเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น การบังคับใช้กฎหมาย รณรงค์บูรณาการสร้างจิตสำนึกในทุกภาคส่วน รวมถึงใช้กลไกลประชารัฐ มาเป็นแนวทางในการปฎิบัติ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยทางถนนมากขึ้น

ซึ่งหลังจากพิธีเปิดกิจกรรมทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่หมวกนิรภัยขับขี่รถจักรยานยนต์ รณรงค์ไปบนท้องถนนภายในตัวเมืองพิษณุโลกก่อนจะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจาจรตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนน ที่บริเวณหน้าวัดคูหาสวรรค์ พร้อมแจกหมวกนิรภัยให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปฎิบัติตามกฎหมายจราจรที่สัญจรผ่านมาอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น