ธอส. มอบบ้านให้แก่ครอบครัวน้องนุ่น ที่เขียนเรียงความถึงผู้ว่าฯ

เช้าวันนี้ 27 ก.ย. ที่ผ่านมา ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานมอบบ้านให้แก่ ครอบครัว เด็กหญิงศิริพร สุทินเผือก หรือ น้องนุ่น  โดยมี นางสาวนิรมล เกิดชัยฤทธิ์ ผู้จัดการเขตสำนักงานเขตพิษณุโลก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พันเอกคงเอก ขยันกิจ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39  นายนพคุณ แถมพยัคฆ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวรอ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหัวรอ เข้าร่วมพิธีการมอบบ้านและอุปกรณ์ครัวเรือนในครั้งนี้ ด้วยงบประมาณกว่า 250,000 บาท

นางสาวนิรมล เกิดชัยฤทธิ์ ผู้จัดการเขต สำนักงานเขตพิษณุโลก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า  ธอส. ดำเนินการตามพันธกิจ ทำให้คนไทยมีบ้านและอีกหนึ่งนโยบายที่ธนาคารได้ดำเนินการควบคู่เสมอมา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัยซึ่งที่ผ่านมาธนาคารได้ดำเนินโครงการสร้างซ่อมบ้านให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้มาแล้วกว่า 2,000 หลังทั่วประเทศ ในการนี้ได้มีหนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกขอความอนุเคราะห์มายังธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างบ้านให้แก่ เด็กหญิงศิริพร สุทินเผือก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมหาวนาราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเขียนเรียงความถึงท่านนายกรัฐมนตรีขอความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยทั้งนี้ สำนักงานเขตพิษณุโลก ได้ลงพื้นที่สำรวจของบ้าน เด็กหญิงศิริพร สุทินเผือก เพราะว่าบ้านของ ผู้ขอรับความช่วยเหลือมีสภาพบ้านที่ชำรุดทรุดโทรม ธนาคารจึงได้ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้านหลังใหม่จำนวน 1 หลัง ราคาหลังละ 250000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวของ เด็กหญิงศิริพร สุทินเผือก

นอกจากนี้ทางในวันนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้มีการมอบผ้าห่มจำนวน 125 ผืน ให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลหัวรอ ขณะรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ได้มอบทุนการศึกษาให้กับน้องนุ่น และน้อง อีกด้วย

///////////////////

 

 

แสดงความคิดเห็น