เปิดแหล่งผลิตบุคลากรด้านการโรงแรมป้อนสู่ตลาดโลก

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 19 ก.ย. 2560 ดร.เปรมฤดี  ชามพูนท ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก (PL-TECH) และผู้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาการโรงแรมและการบริการนานาชาติ (I-CHE) พร้อมด้วย Mr. Loh Lik Peng ประธานสถาบัน SHATEC GLOBAL แห่งประเทศสิงคโปร์ และ นายทศไชย อัศวินวิจิตร ประธานกรรมการบริษัท MAMA GENERAL COMPANY LTD (MMG) ร่วมกันลงนามในสัญญาเป็นพันธมิตรด้านการศึกษา เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการโรงแรมและการบริการ ที่โรงแรมเดอะปาร์ค อ.เมืองพิษณุโลก โดยมี นายธัธชัย  สีสุวรรณ รอง ผวจ.พิษณุโลก นายลือชัย  ชูนาค รองศึกษาธิการ จ.พิษณุโลก นายประยุทธ  สุรเดชไพบูลย์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 รักษาการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 น.ส.ณัฐทรัชต์  ชามพูนท รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน

ความร่วมมือของ 3 พันธมิตรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับการจัดระบบการศึกษาหลักสูตรการโรงแรมและการบริการ ที่มีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ภาคธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่มีอัตราการขยายตัวที่สูงขึ้นในปัจจุบัน พร้อมทั้งเน้นให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา ด้านการโรงแรมและการบริการของภาคเหนือ และรองรับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม AEC นอกจากนี้ MMG ยังจะเป็นผู้สานต่อในเรื่องของการสร้างโอกาสในการฝึกงานและเข้าทำงานให้กับนักศึกษาที่จบ เพื่อสามารถเข้าทางานได้ในโรงแรมระดับมาตรฐานของโลก อาทิ โรงแรมในเครือ Accor Hotels Group, Minor Hotels Group, Banyan Tree group และ Rembrandt Hotel Bangkok เป็นต้น

โดย ดร.เปรมฤดี กล่าวว่า “สถาบัน I-CHE ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการให้การศึกษาและพัฒนาทักษะเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในภาคเหนือ และประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม AEC ด้วย และด้วยความชำนาญด้านบุคลากร ผนวกกับคณะครู อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสถาบันฯ เราเชื่อมั่นว่า คนไทยมีศักยภาพเพียงพอ มีทักษะ ฝีมือ ไม่แพ้ชาติใดในโลก ประกอบกับคุณลักษณะเด่นของคนไทย คือความมีอัธยาศัยไมตรี มีรอยยิ้ม ที่ประทับใจจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก จึงเชื่อมั่นได้ว่าสถาบันแห่งนี้จะเป็นแหล่งผลิตบุคลากรที่มีทักษะ มีฝีมือ และมีความเป็นไทย ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งในการก้าวสู่อาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ”

ด้าน Mr. Loh Lik peng ประธานและผู้ก่อตั้งสถาบัน SHATEC แห่งประเทศสิงคโปร์ ผู้นาด้านการศึกษาในอุตสาหกรรมการบริการมาตรฐานสากลมากกว่า 30 ปี กล่าวว่า “SHATEC” มีความยินดีเป็นอย่างมาก กับอีกก้าวที่สำคัญของสถาบันฯ ที่ในวันนี้ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย และพันธมิตร ความร่วมมือดังกล่าวนี้ เป็นไปตามกลยุทธ์การดำเนินการด้านธุรกิจเพื่อการพัฒนา และการเจริญเติบโต เพื่อยกระดับการเรียนรู้สู่สากล โดยสถาบัน SHATEC จะได้มีโอกาสนำหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยมาแลกเปลี่ยนกับสถาบัน I-CHE รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาบุคลากรระหว่างกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้สถาบัน I-CHE เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านการโรงแรมในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียใต้นี้อย่างแท้จริง”

แสดงความคิดเห็น