ชาวพิษณุโลกจำนวนมากใช้บัตรผู้มีรายได้น้อยซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 วันที่สองของการเริ่มใช้บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย รายงายบรรยากาศการใช้บัตรของชาวพิษณุโลกจำนวนมาก ต่างนำบัตรสวัสดิการฯ ออกมาจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภค-บริโภค จำนวนมาก โดยเฉพาะที่ร้านสะดวกซื้อท็อปมาร์ท คอนวีเนี่ยนสโตร์ท้องถิ่นของจ.พิษณุโลก ที่สมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้ากับภาครัฐจำนวนหลายสาขาในเขตอำเภอเมือง มีผู้มาใช้บริการอย่างคึกคัก ที่ท็อปมาร์ท  ถ.บรมไตรโลกนารถ ซอย 3 หน้าสภ.เมืองพิษณุโลก เป็นสาขาที่คึกคักมาก พนักงานขายบอกว่า วานนี้ 1 ตุลาคม 2560 ที่เริ่มใช้วันแรก มีประชาชนมาซื้อของอุปโภค-บริโภคจนแน่นร้าน ขณะที่ชาววันที่ 2 ตุลาคม 2560 ประชาชนยังคงทยอยมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างต่อเนื่อง

คุณลุงหยุ่น  บัวแก้ว ชายพิการชาวพิษณุโลก เช้านี้ได้นั่งรถโยกสามล้อนำบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยมาใช้บริการ โดยให้พนักงานขายร้านท็อปมาร์ท ช่วยเข้าไปซื้อสินค้าประเภทน้ำตาลทราย และ นมข้นหวาน เพื่อนำไปใช้ในการทำกาแฟขาย ได้ใช้วงเงินเกือบครบ 300 บาท โดยซื้อของไป 294 บาท และบอกว่า ช่วยคนมีรายได้ได้อย่างดี

ขณะที่บริเวณร้านท็อปมาร์ท สาขาวงเวียนหอนาฬิกา อ.เมือง จ.พิษณุโลก ก็มีลูกค้ามาใช้บัตรสวัสดิการมาซื้อสินค้าจำนวนมากเช่นกัน บางรายอยากได้ข้าวสาร แต่เนื่องจากวันแรกมีคนมาใช้บริการมาก จึงหมดในเวลาอันรวดเร็ว จึงเลือกซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภคอื่นแทน ได้แก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย บางรายก็ใช้จนเต็มจำนวนวงเงิน  รางรายก็ใช้ไม่หมด ยังสามารถมาใช้ซื้อได้อีกในเดือนนี้

นายอารีย์  เดวี พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทำให้ผู้มีรายได้น้อยจะได้รับสิทธิประโยชน์ใน 2 ส่วน คือ 1. ด้านค่าใช้จ่ายการเดินทางที่โดยสารผ่านพาหนะสาธารณะต่าง ๆ ที่รัฐบาลกำหนด และ 2. ด้านการดำรงชีพด้วยการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเพื่อการศึกษาในราคาถูก ผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ โดยในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการที่ผ่านการประเมินและพิจารณาแล้ว จำนวน 111 ร้าน ได้แก่ อำเภอเมือง จำนวน 44 ร้าน อำเภอเนินมะปราง 4 ร้าน อำเภอชาติตระการ 5 ร้าน อำเภอนครไทย  13 ร้าน อำเภอบางกระทุ่ม 8 ร้าน อำเภอบางระกำ  6 ร้าน อำเภอพรหมพิราม 11 ร้าน อำเภอวังทอง 13 ร้าน และอำเภอวัดโบสถ์ 7 ร้าน

สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ นอกจากจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับความสะดวกแล้ว ร้านค้าก็สามารถกระตุ้นยอดขาย และยังมีโอกาสได้ซื้อสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรงเพื่อจัดจำหน่ายในร้านได้ในต้นทุนที่ต่ำลงด้วย ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ร้านค้าในชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ส่วนร้านค้าในจังหวัดพิษณุโลกที่สนใจเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ถนนจ่านกร้อง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055 – 429909 ในวันและเวลาราชการ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น