การอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางไปพระเมรุมาศจำลอง จ.พิษณุโลก

ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกได้เตรียมการอำนวยความความสะดวก สถานที่จอดรถ จุดบริการรถรับส่งประชาชน ที่จะเข้ามาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ ลานทรงพล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไว้ทุกมุมเมืองของจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมขอความร่วมมือประชาชนควรหลีกเลี่ยงการใช้รถส่วนตัว และพกบัตรประชาชนมาด้วย สำหรับเด็กที่มาพร้อมกับผู้ปกครอง ควรเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดไว้กับตัวเด็กด้วย 

 

สำหรับกำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ ลานทรงพล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

09.00-15.00 น. ประธานในพิธีนำประชาชนเริ่มวางดอกไม้จันทน์ช่วงที่ 1

15.00 น. หยุดวางดอกไม้จันทน์ ประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล

17.30 น. กทม.เริ่มพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ติดตามรับชมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ

18.30 น.-21.00 น. ต่างจังหวัดวางดอกไม้จันทน์ช่วงที่ 2

22.00 น. ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ต่างจังหวัดดำเนินพิธีการตามส่วนกลาง

แสดงความคิดเห็น