ประชาชนชื่นชมการตกแต่งประดับสวนพระเมรุมาศจำลองจ.พิษณุโลก

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ที่ลานทรงพล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก สถานที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคของจ.พิษณุโลก  พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างและตกแต่งประดับสถานที่เสร็จ 100 % แล้ว เช้าวันนี้มีประชาชนชาวพิษณุโลกจำนวนหนึ่ง มาชมการพระเมรุมาศจำลองของจ.พิษณุโลก ที่ประดับด้วยดอกดาวเรืองเหลืองอร่ามเต็มพื้นที่ ท่ามกลางบรรยากาศสงบในช่วงเช้าที่พระอาทิตย์กำลังขึ้น  

สำหรับวันนี้ มีจิตอาสาหลายภาคส่วนได้เข้ามาเตรียมการด้านต่าง ๆ ณ พระเมรุมาศจำลอง จ.พิษณุโลก อาทิ จิตอาสาด้านประชาสัมพันธ์ ที่มาเตรียมการด้านการให้คำแนะนำประชาชนในด้านต่าง ๆ จิตอาสาด้านงานบริการมาจัด ทำความสะอาดสถานที่ และในภาคบ่าย จิตอาสาด้านดอกไม้จันทน์ จะเข้ามาร่วมการซ้อมใหญ่การวางดอกไม้จันทน์

…………………………………………………………………………………………………………………………..

แสดงความคิดเห็น