ชาวพิษณุโลกหลายหมื่นคนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

วันที่  26 ต.ค. 2560 บรรยากาศที่พระเมรุมาศจำลอง ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่บริเวณลานทรงพล ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก  มีข้าราชการและประชาชนได้พากันเดินทางไปตั้งแต่เวลา 04.00 น. โดยต้องจอดรถที่ทางจังหวัดกำหนดไว้ให้ ก่อนขึ้นรถบริการฟรีที่มีทั้งรถไฟฟ้า รถแท็กซี่ และรถบัสของทหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นต้น จากนั้นจึงเข้าจุดคัดกรองเพื่อแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและตรวจกระเป๋าสัมภาระอย่างละเอียด ก่อนที่จะพากันเดินเข้าไปบริเวณลานทรงพล ที่มีการจัดแสดงนิทรรศการให้ชม ก่อนที่จะเริ่มพิธีอย่างเป็นทางการในภาค

พิธีการในภาคเช้าเริ่มเวลา 09.00 น. โดยมีนายฐานุพงศ์  เจริญสุรภิรมย์ รอง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ใน(ช่วงแรก)  ต่อด้วยพระภิกษุสงฆ์ 914 รูปวางดอกไม้จันทน์ ตามด้วยข้าราชการ และประชาชนผู้สูงอายุ และผู้พิการ ซึ่งต่างมีความตั้งใจมุ่งมั่นมาร่วมพิธีกันอย่างมาก แม้ว่าสภาพอากาศโดยทั่วไปจะร้อนอบอ้าวอย่างมาก

ในภาคเช้า ประชาชนหลายหมื่นคน ได้เดินทางมาที่พระเมรุมาศจำลองจังหวัดพิษณุโลกโดยไม่ขาดสาย จนแน่นบริเวณจุดคัดกรองที่ 1 เจ้าหน้าที่พยาบาล จิตอาสา ตำรวจ นักเรียน ทหาร กู้ภัย ต่างทำหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมพิธีอย่างเต็มที่

………………………………………………………………………

 

แสดงความคิดเห็น