ภาคเช้าทั้ง 9 อำเภอมีชาวพิษณุโลกมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์แล้ว 60,000 ราย

 วันที่  26 ต.ค. 2560 บรรยากาศภาพถ่ายมุมสูงที่พระเมรุมาศจำลอง ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่บริเวณลานทรงพล ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก  มีข้าราชการและประชาชนได้พากันเดินทางไปตั้งแต่เวลา 04.00 น. พิธีการในภาคเช้าเริ่มเวลา 09.00 น. โดยมีนายฐานุพงศ์  เจริญสุรภิรมย์ รอง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ใน(ช่วงแรก)  ต่อด้วยพระภิกษุสงฆ์ 914 รูปวางดอกไม้จันทน์ ตามด้วยข้าราชการ และประชาชนผู้สูงอายุ และผู้พิการ ซึ่งต่างมีความตั้งใจมุ่งมั่นมาร่วมพิธีกันอย่างมาก แม้ว่าสภาพอากาศโดยทั่วไปจะร้อนอบอ้าวอย่างมาก

ในภาคเช้า ประชาชนหลายหมื่นคน ได้เดินทางมาที่พระเมรุมาศจำลองจังหวัดพิษณุโลกโดยไม่ขาดสาย ยอดประชาชนเดินทางเข้ามาในเวลา 11.00 น. มีประมาณ 30,000 รายแล้ว ขณะที่รวมทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก ในภาคเช้ามีประชาชนมาร่วมพิธีแล้วจำนวน 61,400 ราย ที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ พระเมรีมาศจำลองของจังหวัดพิษณุโลกแน่นขนัดด้วยประชาชน ที่เดินทางมาไม่ขาดสายบริเวณจุดคัดกรองที่ 1 เจ้าหน้าที่พยาบาล จิตอาสา ตำรวจ นักเรียน ทหาร กู้ภัย ต่างทำหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมพิธีอย่างเต็มที่

……………………………………………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น