น้ำใจจิตอาสาชาวพิษณุโลกรวมเป็นหนึ่งเพื่อพ่อหลวง

ตั้งแต่เช้าจนถึงบ่าย วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่พระเมรุมาศจำลองจังหวัดพิษณุโลก ณ ลานทรงพล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมืองพิษณุโลก มีประชาชน ข้าราชการ พระภิกษุ นักเรียน นักศึกษา เดินทางมาเพื่อร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ไม่ขาดสาย ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว ณ เวลา 14.40 น. มียอดชาวพิษณุโลกมาร่วมพิธีรวมทั้ง 9 อำเภอแล้วจำนวน 104,006 คน โดยมีการอำนวยความสะดวกโดยเจ้าหน้าที่กันอย่างเต็มที่ แม้ว่าจำนวนมาก ต่างต้องมารอคิวในระยะเวลาอันยาวนานหลายชั่วโมง แต่ต่างก็อดทน เพื่อได้ร่วมพิธีสำคัญวันนี้

การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลองจังหวัดพิษณุโลกในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดพิษณุโลกจัดได้อย่างสมพระเกียรติ ด้วยการเตรียมอย่างเต็มที่ของข้าราชการทุกสังกัด และจิตอาสาภาคประชาชน ก็เป็นส่วนหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญในการช่วยงานครั้งนี้ ทั้งจิตอาสาภาคประชาชนที่สมัครเข้ามาทำงานจิตอาสาทั้งแปดด้าน ยังมีจิตอาสานักเรียน นักศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร กู้ภัย ต่างพร้อมใจรวมกันเป็นหนึ่งบริการประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งการทำอาหาร แจกอาหาร น้ำดื่ม เก็บขยะ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ช่วยเหลือเข็นรถให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ต่างเป็นภาพประทับชาวพิษณุโลกที่มาร่วมพิธีวันนี้เป็นอย่างมาก

สำหรับในภาคบ่าย ณ พระเมรุมาศจำลองจังหวัดพิษณุโลกยังมีประชาชนอีกนับหมื่น มารอเพื่อร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ ซึ่งตามกำหนดการ ได้ให้ประชาชนได้หยุดถวายดอกไม้จันทน์ในเวลา 15.00 น. เพื่อพิธีการจากส่วนกลาง และจะเปิดให้ประชาชนได้ถวายดอกไม้จันทน์อีกครั้งในเวลา 18.30 น.-21.00 น.

นอกจากเหนือจากจิตอาสาที่บริการประชาชนภายในมณฑลพิธีพระเมรุมาศจำลองจังหวัดพิษณุโลกแล้ว เมื่อออกมาจากค่ายเอกาทศรถ บนถนนสนามบินมุ่งเข้าสู่ตัวเมืองพิษณุโลก ตลอดทางทั้งขาไปและขากลับ จะพบประชาชนชาวพิษณุโลกต่างนำอาหาร เครื่องดื่ม มาคอยแจกให้กับประชาชนที่มาร่วมพิธีจำนวนมาก ทั้งไก่ทอด ข้าวกล่อง น้ำเปล่า น้ำอัดลม กาแฟ เรียกได้ว่าถ้าเดินหรือขึ้นรถกลับมาจากจุดจอดรถ ชาวพิษณุโลกก็จะอิ่มเอมด้วยน้ำใจของจิตอาสาชาวพิษณุโลกตลอดเส้นทาง และยังพบจิตอาสาหลายท่าน นำรถจักรยานยนต์ส่วนตัว ติดป้ายอาสาบริการรับส่งประชาชนไปยังจุดหมายต่าง ๆ โดยไม่คิดเงินอีกหลายท่านวิ่งตั้งแต่เช้าไปตลอดทั้งวัน

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

แสดงความคิดเห็น