น้ำท่วมบางระกำผ่านระดับสูงสุดแล้ว กัดเซาะถนนบ้านท่าโกขาด

วันที่ 28 ตุลาคม 2560 สถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่หน่วงน้ำใน 3 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก อ.พรหมพิราม อ.เมือง และอ.บางระกำ ยังคงมีพื้นที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นวงกว้าง และขณะนี้ ปริมาณน้ำที่ไหลจากตอนเหนือลงมาถึงอ.บางระกำ ได้ผ่านระดับที่ท่วมสูงสุดในปีนี้แล้ว ที่ประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว ต.บางระกำ วันนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว 1 ซม.จากเมื่อวาน และมีแนวโน้มอัตราที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เวลา06.00 น้ำอยู่ที่ระดับ 42.68 ม.รทก. ( เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ) ระดับวิกฤติอยู่ที่ 40.00 ม.รทก. ลดลงจากเมื่อวาน 1ซม. น้ำล้นspillway2.98ม.

ขณะที่เช้าวันนี้ ความแรงของน้ำที่ล้นแม่น้ำยม ส่งผลให้ ถนนสายบ้านท่าโก ม.3 ต.บางระกำ อ.บางระกำ ทนแรงน้ำไม่ไหว ขาดพังลงมาระยะทางยาว 30 เมตร สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนบ้านท่าโกที่อยู่ภายใน 100 กว่าหลังคาดเรือนต้องเดือดร้อน ใช้เรือสัญจรเข้าออกแทน ขณะที่โรงเรียนบ้านท่าโก ภายในโรงเรียน มีน้ำท่วมขังสูงในระดับ 1-2 เมตร ทางผู้นำหมู่บ้านต้องขอห้องน้ำเคลื่อนที่จากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกมาตั้งไว้บนถนน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำในทุ่งบางระกำปี 2560 นี้ เป็นสถานการณ์น้ำท่วมขังที่มากที่สุด นับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา คาดว่ากว่าจะระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตอ.บางระกำออกได้หมดจะอยู่ในช่วงกลางถึงปลายเดือนพฤศจิกายน 2560

นายชำนาญ ชูเที่ยง  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักงานชลประทานที่ 3 จ.พิษณุโลก  รายงานว่า การระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนจากจังหวัดสุโขทัย แนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนล่าง ได้แก่ แม่น้ำยมสายเก่า ลงมาถึง ปตร.วังขี้เหล็ก ต.ท่าช้าง มีแนวโน้มทรงตัวและลดลง     -สำหรับการระบายน้ำในพื้นที่ ลงสู่แม่น้ำยมสายหลัก ผ่านทาง คลองเมม-คลองบางแก้ว ตั้งแต่ท้าย ปตร.วังขี้เหล็กลงมาถึง  ปตร.บางแก้ว เป็นไปอย่างช้า เนื่องจากระดับน้ำแม่น้ำยม มีแนวโน้มระดับน้ำทรงตัว เนื่องจากยังคงมีปริมาณน้ำที่ค้างทุ่งและบ่าทุ่งทางพื้นที่ฝั่งขวาของแม่น้ำยมสายหลัก จาก ทาง อ.สวรรคโลก, อ.ศรีสำโรง, อ.เมือง, อ.ศีรีมาศ, อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย และ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพรชร ไหลมาลงแม่น้ำยม ที่ อ.กงไกรลาศ และ อ.บางระกำ ทำให้ ระดับน้ำแม่น้ำยมสายหลัก ที่ไหลผ่าน อ.บางระกำ มีแนวโน้มเริ่มทรงตัว  โดยระดับแม่น้ำยม ที่ สถานีวัดน้ำ Y.16 อ.บางระกำ วันนี้ อยู่ที่ระดับ 42.50  ม.รทก. ปริมาณน้ำไหลผ่าน 339 ลบ.ม/วินาที ระดับน้ำสูง 10.87 ม. สูงกว่าระดับวิกฤต 3.59 ม.(ลดลงจากเมื่อวาน 1 ซม.)  ส่งผลให้ระดับน้ำเหนือ ปตร.บางแก้ว เริ่มทรงตัวและแนวโน้มลดลง           

สำหรับในพื้นที่เกษตรได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยหมดแล้ว ไม่ได้รับผลกระทบภาคเกษตร ได้มีการผันน้ำเข้าทุ่งนาที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ตามแผนงานโครงการบางระกำโมเดล 60 พื้นที่กว่า 240,000 ไร่ (พื้นที่ในเขตชลประทาน แม่น้ำยมฝั่งซ้าย) ปริมาณน้ำที่อยู่ในคลองและในทุ่งนา กว่า 550 ล้าน ลบ.ม.โดยระดับน้ำที่ ปตร.บางแก้ว อ.บางระกำ วันนี้ อยู่ที่ระดับ 42.68 ม.รทก. (ลดลงจากเมื่อวาน 1 ซม.) ล้น Spillway สูง 2.98 ม. (สูงกว่าระดับควบคุม 1.68 ม. ) ปริมาณน้ำไหลผ่าน 90.00 ลบ.ม/วินาที.        

สำนักงานชลประทานที่ 3 ได้บริหารจัดการน้ำ เพื่อลดผลกระทบทุกพื้นที่ในภาพรวม โดยการลดการระบายน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ ปริมาณน้ำเก็บกัก 8,330 ล้าน ลบ.ม (87.60 %) ระบาย 1 ล้าน ลบ.ม, เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ปริมาณน้ำ 975.21 ล้าน ลบ.ม.(103.86 %) ระบาย 200 ลบ.ม/วินาที และ ยกระดับน้ำเหนือเขื่อนนเรศวร ที่ระดับ 47.80 ม.รทก. การระบายน้ำ ที่ คลองผันน้ำ DR-2.8 ระบาย 160 ลบ.ม/วินาที และ DR-15.8 ระบาย 30 ลบ.ม/วินาที  เพื่อผันน้ำจากแม่น้ำยมลงสู่แม่น้ำน่าน เพือช่วย ลดระดับแม่น้ำยม และลดผลกระทบอุทกภัยในพื้นที่

………………………………………………..

แสดงความคิดเห็น