พิษณุโลกวันอาทิตย์ 29 ตค.60 อากาศเริ่มเย็นลงเล็กน้อย

พิษณุโลกวันอาทิตย์ 29 ตค.60 อากาศเริ่มเย็นลงเล็กน้อย เช้านี้ที่สถานีอุตุนิบมวิทยาจ.พิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 24.3 องศาเซลเซียส บรรยากาศแม่น้ำน่านช่วงไหลผ่านเมืองพิษณุโลกเช้านี้ผู้คนหลากหลายเพศวัยมาเดินวิ่งออกกำลังกายจำนวนมาก แม่น้ำน่านเริ่มลดระดับลงมากแล้ว จากช่วงต้นเดือนเคยสูงในระดับ 5-6 เมตร วันนี้อยู่ที่ 3.21 เมตร ด้วยเขื่อนสิริกิติ์ที่จ.อุตรดิตถ์ลดการระบายลงมาก เพื่อให้แม่น้ำน่านลดต่ำ ช่วยการระบายน้ำท่วมขังปริมาณมาก ออกจากพื้นที่ต่ำทุ่งบางระกำ 

สำหรับสภาพอากาศในระยะวันสองวันนี้ ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งในภาคเหนือ และภาคตะวันออก สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในทางตอนล่างของภาค ภาคเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และสุโขทัย อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส

แสดงความคิดเห็น