หลายรร.ในอ.บางระกำน้ำยังท่วมสูง เชิญชวนผู้ใจบุญบริจาคเสื้อชูชีพให้นร.

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อ.บางระกำ จ.พิษณุโลกแม้ว่าเริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในพื้นที่อ.บางระกำ ยังมีมีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้าง แม่ว่าระดับน้ำที่เอ่อล้นแม่น้ำยมกำลังลดระดับลง แต่ขณะนี้หลายโรงเรียนในเขตอำเภอบางระกำ ยังคงมีน้ำท่วมขังในบริเวณโรงเรียน รวมถึงบริเวณบ้านพักอาศัยของเด็กนักเรียน อาทิ โรงเรียนวัดพรหมเกษตร ต.ชุมแสงสงคราม โรงเรียนวัดกรุงกรัก ต.ท่านางงาม โรงเรียนบ้านท่าโก ต.บางระกำ เป็นต้น ซึ่งในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นี้ ก็จะเป็นวันเริ่มเปิดภาคเรียนที่สอง และหลายแห่ง ไม่ได้เลื่อนเปิดการเรียนการสอน

นายอุทัย  ข่มอาวุธ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมเกสร ม.1 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก และเป็นนายกสมาคมข้าราชการครูอำเภอบางระกำ เปิดเผยว่า มีหลายโรงเรียนในเขตอำเภอบางระกำที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ และกำลังจะเริ่มเปิดภาคเรียนที่สองในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นี้ สำหรับโรงเรียนวัดพรหมเกษตร มีน้ำท่วมขังในบริเวณโรงเรียน 1 อาคาร บริเวณโรงเรียนได้ถมที่สูง และมีอาคารเรียนหลังใหม่ ที่สามารถใช้เป็นสถานที่การเรียนการสอนได้ ในวันนี้และพรุ่งนี้ 30-31 ตุลาคม 2560 ได้เปิดเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่สอง ได้ให้ครูและนักเรียนชั้นประถม มาช่วยกันเตรียมสถานที่ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน โดยโรงเรียนจะไม่ทำการเลื่อนการเปิดภาคเรียน เพราะการเรียนเพิ่มในช่วงเสาร์-อาทิตย์จะทำให้ทั้งครูและนักเรียนล้ามาก และบริเวณโรงเรียนมีสถานที่พร้อมสำหรับการเปิดเรียน อีกทั้งช่วยคลายกังวลความปลอดภัยของเด็กนักเรียน เพราะผู้ปกครองจะออกไปทำงาน ไม่อยากปล่อยให้นักเรียนอยู่บ้านตามลำพัง

ผอ.โรงเรียนวัดพรหมเกษตร เปิดเผยต่อว่า การเดินทางมาโรงเรียนสภาพถนนยังสามารถเดินทางมาได้ แต่ยังมีบ้านพักของนักเรียนหลายคนที่ถูกน้ำท่วมขัง ในช่วงนี้นักเรียนหลายคนผู้ปกครองจะนำเรือมาลง ทั้งข้ามแม่น้ำยม และข้ามทุ่งนาที่ถูกน้ำท่วม จึงขอเชิญชวนผู้ใจบุญ ร่วมบริจาคเสื้อชูชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดพรหมเกษตรได้ ขณะนี้กำลังให้ครูไปสำรวจขนาดเสื้อไซด์ต่าง ๆ

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายโรงเรียนที่อยู่ใกล้แม่น้ำยมประสบอุทกภัย ถือเป็นวิถีของชุมชนแทบทุกปี มีถุงยังชีพช่วยเหลือไม่ขาด มีเรือเป็นพาหนะในการเดินทาง ทางโรงเรียนจำเป็นต้องเปิดเรียนหากรอให้น้ำแห้งอาจปิดต่ออีกเป็นเดือน การเดินทางช่วงน้ำท่วมสะดวกกว่าช่วงน้ำกำลังลด เพราะจากประสบการณ์ปีที่ผ่านๆมาหากรอน้ำลดต้องเดินทางหลายต่อ หลายตอน ลงเรือ เจอถนน ขึ้นรถไถนา ต่อด้วยเรือช่วงน้ำขึ้นมากลงเรือถึงรร.เลย สะดวกกว่า ปัญหาคือนักเรียนขาดเสื้อชูชีพขณะนั่งเรือข้ามแม่น้ำข้ามคลองข้ามทุ่ง เกรงจะเกิดอุบัติเหตุ ผู้ใจบุญประสงค์บริจาคเสื้อชูชีพให้นักเรียนในอำเภอบางระกำ สามารถติดต่อได้ที่ นายอุทัย  ข่มอาวุธ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมเกสร ม.1 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก และเป็นนายกสมาคมข้าราชการครูอำเภอบางระกำ โทรศัพท์ 081-9715071

โรงเรียนที่ได้รับความเสียหายและประสบปัญหาน้ำท่วมในเขตอำเภอบางระกำ จำนวน 5 โรงเรียนคือ
1. โรงเรียนวัดพรหมเกษร หมู่ 1 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก เปิดเรียนตามปกติ
2. โรงเรียนวังอิทก ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก น้ำท่วมสูงประมาณ 1 เมตร ท่วมพื้นที่ชั้น 1 เปิดเรียนวันที่ 6 พ.ย.60
3. โรงเรียนวัดหนองขานาง หมู่ 9 ตำบลคุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก น้ำท่วมสูงประมาณ 30 ซม. เปิดทำความสะอาดแล้วคาดว่าวันที่ 1 จะเปิดได้ตามปกติ (รองบประมาณสูบน้ำออก)
4. โรงเรียนบ้านกรุงกรัก หมู่ 2 บ้านกรุงกรัก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก น้ำท่วมประมาณ 30 ซม. แต่ทางเข้าออกเข้าไม่ได้ต้องใช้เรือเท่านั้น เปิดเรียนวันที่ 6 พ.ย.60
5. โรงเรียนบ้านท่านางงาม ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ น้ำท่วมชั้น 1 มิดถึงพื้นชั้น 2 เนื่องจากถมสนามด้านหน้าและกั้นคันด้านหลังของอาคาร เปิดเรียนวันที่ 6 พ.ย. 60
6. โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย……………………………………………………………………………………………………………….

แสดงความคิดเห็น