ลงแขกฟาดข้าว วิถีชาวนาต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ

16 พ.ย. 2560 ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวของชาวนาในพื้นที่สูง โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.ชาติตระการ และ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ซึ่งชาวนาในพื้นที่สูงนั้นจะปลูกพันธุ์ กข10 ไว้รับประทานกันจำนวนมาก ทำให้ผู้ที่ขับรถผ่านไปมาทั้ง 2 พื้นที่ กำลังมีการเก็บเกี่ยวข้าวกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะที่หมู่ 4 บ้านบ่อภาคเหนือ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ที่ขณะนี้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ลงแขกกันเกี่ยวข้าวและนำมาล้อมวงฟาดข้าวตามท้องนา กันอย่างคึกคักและสนุกสนาน ตามวิถีชาวนาของพื้นที่  ที่ไม่ได้ใช้เครื่องจักรหรือ รถสีข้าว มาใช้แต่อย่างใด

นายห่วง ทารุน  อายุ 64 ปี ชาวนาหมู่ 4 บ้านบ่อภาคเหนือ กล่าวว่า ตนและเพื่อนบ้านต่างมาร่วมลงแขกในการเกี่ยวข้าวและฟาดข้าวแบบวิถีชาวนาโบราณ ไม่เอารถเกี่ยวและสีข้าวมาใช้แต่อย่างใด เนื่องจากชาวบ้านยังเห็นว่า การฟาดข้าวแบบดั้งเดิม จะให้ผลผลิตเมล็ดข้าวทุกเมล็ดมากกว่า การสีข้าวจากเครื่องจักร โดยวิถีชาวนาของชาว อ.ชาติตระการได้ยึดถือและสืบสานกันมาช้านาน และที่สำคัญเป็นการสร้างความสามัคคีภายในหมู่บ้าน ลดต้นทุนการทำนาอีกด้วย

/////////////

แสดงความคิดเห็น