เลขาธิการกพฐ.ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนใน 27 เขตพื้นที่ภาคเหนือ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  นายบุญรักษ์  ยอดเพชร   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)  เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์สถานศึกษาประสบอุทกภัย ในเขตภาคเหนือที่โรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมในเขตพื้นที่การศึกษา 27 เขตพื้นที่การศึกษาในเขตภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ลำพูน พะเยา น่าน ตาก  จำนวน 120 คน เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย ความเสียหายของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ การดำเนินการแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมถึงแผนงานหรือแผนฟื้นฟูตลอดจนแนวทางการให้ความช่วยเหลือด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ และงบประมาณแก่โรงเรียนที่ได้รับความเสียหาย

ภายหลังการประชุม เลขา กพฐ. กล่าวว่า “การประชุมครั้งนี้ เป็นการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ สพฐ.ดูแลทั้งประเทศ สพฐ.อยากได้ข้อเท็จจริงและเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน เช่นโรงเรียนที่อำเภอวังทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ที่มีพื้นที่ติดภูเขา ถูกน้ำท่วมซ้ำซากถึง 10 ครั้งแล้ว  ก็เห็นควรจะต้องย้าย ซึ่งขณะนี้ทราบว่าชุมชนได้รวบรวมเงินในการจัดหาซื้อที่ดิน ทาง สพฐ.ก็จะได้ช่วยดูแลเรื่องงบประมาณเข้ามาช่วยต่อไป จึงอยากย้ำสิ่งที่เป็นความเดือดร้อนของนักเรียนและโรงเรียน ที่จะเกิดวิกฤตจนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้  ให้โรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษารีบรายงานโดยเร็ว ซึ่งรัฐบาลโดยนายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีความเป็นห่วงใยมาตลอด และอะไรที่ทำเร่งด่วน อะไรที่ทำแบบยั่งยืนก็ให้รีบทำ  การป้องกันน้ำท่วมโรงเรียนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือที่ตั้งโรงเรียน หากท่วมปกติครูก็จะยกของขึ้นที่สูงไว้ จะการรายงานปีนี้ครุภัณฑ์เสียหายน้อยมาก”   

“ฝากในเรื่องข้อมูลของนักเรียน เด็กในความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมถึงเด็กก่อนวัยเรียน ที่พ่อแม่ ผู้ปกครองที่เด็กอาศัยอยู่ด้วย ได้เสียชีวิตอันเหตุมาจากอุทกภัย เพื่อที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.) จะได้ประสานกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าไปดูแลจัดหาทุนการศึกษาให้เรียนจนจบปริญญาตรี  เป็นการดูแลอย่างเป็นระบบต่อไป” นายบุญรักษ์  กล่าวในท้ายสุด.

……………………………………………………

 

 

แสดงความคิดเห็น