อบจ.พิษณุโลกพร้อมใจร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาด

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกในโอกาสออกรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ตามแผนกำหนดการรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 อาคาร 2 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้จำนวนมาก

แสดงความคิดเห็น