งานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อำเภอวังทอง ประจำปี 2560

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา นายสมพร ทัดแพ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และร้อยเอกสมจิตร ฉ่ำมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอวังทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง โดยมี นายประทีป ป้อมสาหร่าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอวังทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน ภายในพิธีดังกล่าวมีคณะผู้บริหาร คระครู เจ้าหน้าที่ นักกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย เรียนรู้ทักษะการเล่นกีฬา มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงยาเสพติดและเพื่อค้นหานักกีฬาที่มีความสามารถและส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ ต่อไป สำหรับในการแข่งขันครั้งนี้มีโรงเรียนในอำเภอวังทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เข้าร่วมการแข่งขัน โดยแบ่งการแข่งขันกีฬาออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปัคตะกร้อ เปตอง และกรีฑา พร้อมกันนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้มอบงบประมาณเพื่อการสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วย.

แสดงความคิดเห็น