เถ้าแก่น้อย กิจกรรมสร้างความสุข เสริมประสบการณ์นักเรียน

ที่ ร.ร.ธีรธาดา อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิชาการของโรงเรียนธีรธาดา พร้อมกับเยี่ยมชมโครงการ ” เถ้าแก่น้อย” เพื่อสนับสนุนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ได้ใช้เวลาเสริมความรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ร่วมกัน โดยนำอาชีพของครอบครัว มานำเสนอในรูปแบบบูธแสดงสินค้า ฝึกให้เด็กได้รู้ว่าครอบครัวของตนเอง ผู้ปกครองประกอบอาชีพอะไร อันเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัว ซึ่งจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวต่อไปได้


ครอบครัวของเด็กหญิงศรัณยพร สีหาราช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ครอบครัวได้ทำข้าวกล้องขาย เล่าว่า “วันนี้ นำข้าวกล้องมาฝึกงานขาย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของอำเภอพิชัย จ.อุตรดิตถ์ ที่พ่อแม่ได้อยู่ในชุมชนและทำด้วยค่ะ เป็นโครงการที่ดีค่ะได้ฝึกคิดเลข เปิดโอกาสให้เราได้ฝึกขายของค่ะ”


เช่นเดียวกับครอบครัวฟ้าอรุณ 5 พี่น้อง ที่ครอบครัวทำเกี่ยวกับปุ๋ย บอกว่า “รู้สึกดีใจครับที่โรงเรียนได้ให้โอกาสเราได้มาเปิดบูธที่เป็นธุรกิจของครอบครัวที่ทำ ถือเป็นประสบการณ์ในชีวิตที่ได้มาลองขายเอง ไม่ต้องให้พ่อแม่ช่วยครับ”


นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางโรงเรียน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยมาอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และสร้างการมีส่วนร่วมที่ดีระหว่างนักเรียนและผู้ปกครองได้อย่างแท้จริง.

แสดงความคิดเห็น