พิษณุโลก 7 ธ.ค.60 อุณหภูมิต่ำสุด 23 องศา

พิษณุโลก 7 ธ.ค.60 อุณหภูมิต่ำสุด 23 องศาเซลเซียส สภาพอากาศเช้านี้ปกคลุมด้วยกลุ่มเมฆ ส่วนสภาพอากาศโดยรวมของไทย  ภาคใต้ยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยเฉพาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา สถานการณ์นี้มีต่อเนื่องจนถึงวันที่ 8 ธ.ค. 60 นี้ หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 9-11 ธ.ค. 60 จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป 

สำหรับประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกบางในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็นในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงหนือ และภาคกลาง

แสดงความคิดเห็น