กฟผ.มอบโครงการชีววิถีเพื่ออาหารกลางวันแก่รร.ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมนางสาววรากร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รับมอบเล้าไก่ เรือนเพาะเห็ด บ่อเลี้ยงปลาพร้อมอุปกรณ์ตามโครงการชีววิถีเพื่ออาหารกลางวันแก่นักเรียนและเยาวชนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมี นายสมเกียรติ พนัสชัย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือพร้อมทีมผู้บริหารร่วมส่งมอบและเปิดโครงการ ซึ่งโครงการชีววิถีเพื่ออาหารกลางวันแก่นักเรียนและเยาวชนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนโรงเรียน ชุมชนรอบสำนักงานการไฟฟ้า หรือชุมชนอยู่ใกล้สายส่งไฟฟ้าแรงสูง ที่มีความเข้มแข็งเป็นต้นแบบด้านชีววิถีให้เป็นตัวอย่างให้กับชุมชนได้เรียนรู้และนำไปปฏิบัติทั้งด้านปศุสัตว์ ประมงและการเกษตร โดยใช้จุลินทรีย์ในระบบบำบัด โดยในเบื้องต้นฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือใช้งบประมาณสนับสนุน 7 หมื่นบาทและจะเข้ามาดูแลอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการต่อไป

แสดงความคิดเห็น