อบจ.พิษณุโลกร่วมบริจาคเงินสบทบก้าวคนละก้าว

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเงินบริจาคที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้นำกล่องออกรับบริจาคเงินจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 23,146.25 บาท มอบให้แก่จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำสมทบทุนในโครงการ “ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” ของ นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ “ตูน บอดี้สแลม” เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ 11โรงพยาบาลที่ยังขาดแคลน โดยเงินบริจาคที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนำมามอบให้ในครั้งนี้จะนำไปรวมกับเงินบริจาคที่ทางจังหวัดพิษณุโลกได้จัดกิจกรรม “สองแควร่วมใจ 9 อำเภอ เพื่อก้าวคนละก้าว” และเงินบริจาคที่หน่วยงานต่างๆ นำมามอบให้แก่จังหวัดพิษณุโลกทั้งหมดเพื่อนำไปสมทบทุนกับงานวิ่งการกุศลโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ตูน บอดี้แสลม ที่จะวิ่งผ่านจังหวัดตาก ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าชาวจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำความดีกับโครงการ “ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” ในครั้งนี้ด้วย

แสดงความคิดเห็น