พิษณุโลก 18 ธ.ค.60 อากาศเริ่มหนาว ต่ำสุด 19.5 องศา

พิษณุโลก 18 ธ.ค.60 อากาศเริ่มหนาว อุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ 19.5 องศาเซลเซียส ยอดดอย ยอดภูแถบ อ.นครไทย อ.ชาติตระการ เริ่มหนาวมาก ๆ และมีหมอกลงจัด ระยะนี้ยังคงหนาวเย็นต่อเนื่อง กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า  ในช่วงวันนี้ 18 ธ.ค. ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นลง อุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ส่วนในช่วงวันที่ 19-22 ธ.ค. ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง และอุณหภูมิจะลดลงอีก 2-3 องศาเซลเซียส

ในภาพ แก้มลิงบึงตะเคร็ง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ปีนี้กักเก็บน้ำได้มาก เป็นหนึ่งในสามของแก้มลิงในอ.บางระกำ ที่กำลังมีการดำเนินการขุดลอกคลองจากแม่น้ำยม นำน้ำเข้ามาเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ช่วง 25-26 ธ.ค.60 ครม.สัญจรพิษณุโลก-สุโขทัย คณะรัฐมนตรีจะมาพบปะประชาชน และติดตามการดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำบางระกำโมเดล 60 ที่แก้มลิงบึงระมาณ อ.บางระกำ อีกหนึ่งแก้มลิงขนาดใหญ่ของอ.บางระกำ 

แสดงความคิดเห็น