แห่แลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 20 บาทที่ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก

เวลา 08.00 น. วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก มีประชาชนชาวพิษณุโลกจำนวนมากมาต่อแถวเพื่อเข้าไปแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเหรียญละ 20 บาท ที่วันนี้ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลกเปิดให้แลกได้วันแรก เป็นเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 10 วาระ เหรียญละ 20 บาท อาทิ เหรียญ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมิรนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เหรียญ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ เหรียญครบ 50 ปีฝนหลวงพระราชทาน เป็นต้น โดยเปิดให้แลกคนละ 1 ชุด 10 เหรียญ จำนวน 200 บาท ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมด

บรรยากาศการแลกเหรียญเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช่นเดียวกับการเปิดจอง เปิดแลกเหรียญที่ระลึกในทุกโอกาส จะมีประชาชนมาต่อแถวกันจนเต็มหน้าสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก จนท.เปิดประตูให้ประชาชนที่มารอด้านหน้าเข้ามารับบัตรคิวภาย และเวลา 08.00 น. จึงเริ่มให้ประชาชนเข้าไปแลกเหรียญคนละ 1 ชุด

นางสาวเจริญขวัญ  ถิระสาโรจน์ ชาวพิษณุโลก อายุ 66 ปี ที่มาเข้าคิวรอเป็นรายแลกเปิดเผยว่า มาแลกเพื่อเก็บไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ดู และครั้งนี้เปิดให้แลกเลย ไม่ต้องมาจองก่อน และจัดเป็นชุดจำนวน 10 เหรียญ ประชาชนจึงสนใจมาแลกกันจำนวนมาก

……………………………………………………………………………………………………………………..

แสดงความคิดเห็น