สถานพินิจฯพิษณุโลกเปิดให้ญาติเยี่ยมพิเศษช่วงปีใหม่

ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่่งการนายกรัฐมนตรี
??สถานพินิจฯพิษณุโลก จึงดำเนินการดังนี้??
1.เปิดให้เยี่ยมเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 – 5 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.
2.เปิดให้เยี่ยมเด็กและเยาวชน ผ่านทาง vdo conferene ไปยังหรือมายังสถานพินิจฯและศูนย์ฝึกและอบรมฯ ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 – 5 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.
3.ลดราคาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ผลงานเด็กและเยาวชน สถานพินิจฯพิษณุโลก 10-20% ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 – 5 มกราคม 2561

แสดงความคิดเห็น