ชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลกปันน้ำใจสร้างสุขให้นร.ที่ต.นครชุม

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านนาเมือง ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นาย ยุทธ์ ไกรโชค ประธานชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก ได้นำสมาชิกกลุ่มสื่อมวลชนในจังหวัดพิษณุโลกทุกแขนงทั้งวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และโซเชียลมีเดีย พร้อมผ้าห่มกันหนาว และอุปกรณ์การเรียนการสอน การกีฬา ที่ได้รับบริจาคมาจากส่วนราชการ และภาคเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำมามอบให้กับนักเรียน 3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านนาเมือง โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ และโรงเรียนบ้านนาฟองแดง ที่มีเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 75 คน ตามโครงการปันน้ำใจ สร้างสุข ให้น้อง

โดยโครงการปันน้ำใจ สร้างสุข ให้น้อง  เป็นกิจกรรมที่ชมรมสื่อมวลชนกระทำเป็นประจำทุก ๆ ปี เพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดแก่สังคมที่ยังมีความต้องการโดยหมุนเวียนไปในเขตอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดพิษณุโลก เช่น นักเรียนในตำบลนครชุมแห่งนี้ ที่อยู่ห่างไกล และขณะนี้ยังกำลังประสบกับภัยความหนาวเย็น ที่มีอุณหภูมิตอนกลางคืนและเช้า ประมาณ 7 – 8 องศาเซลเซียส และเด็ก ๆ เยาวชนก็เป็นลูกหลานเกษตรกรที่มีฐานะยากจนถึงปานกลาง โดยมีคณะครู และผู้ปกครองเด็ก ๆ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

//

แสดงความคิดเห็น