รณรงค์ลดอุบัติเหตุวันที่สามจ.พิษณุโลกเสียชีวิต 3 อันดับ 7 ของประเทศ

วันที่ 31 ธ.ค.60  ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้มีการสรุปผลการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561 ตั้งแต่วันที่28 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561  รวม 3 วัน ดังนี้ จังหวัดพิษณุโลกมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้ว จำนวน 37 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 42 ราย เป็นชาย 28 คน หญิง 14 คน จำนวนผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่ 3 ราย โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเมาสุรา ส่วนยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์

ในส่วนของการตั้งจุดตรวจหลัก มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ ประกอบด้วยตำรวจ , ขนส่ง , อปพร. , กำนัน/ผู้ใหญ่ บ้าน ฝ่ายปกครอง , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสาธารณสุข จำนวน 18 จุดตรวจ ใน 9 อำเภอ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 718 คน โดยทั้ง 3 วันที่ผ่านมา ได้ทำการเรียกตรวจยานพาหนะตามมาตรการบังคับใช้กฎหมาย จำนวน 7,210 คัน ได้แก่ รถมอเตอร์ไซต์ 2,401 คัน รถปิคอัพ 2,554 คัน รถเก๋ง/รถ แท็กซี่ 1,774 คัน รถตู้ 316 คัน รถโดยสาร 4 ล้อขึ้นไป 138 คัน และรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป 10 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรการ 10 มาตรการหลักจำนวน 1,724 ราย เนื่องจาก ไม่สวมหมวกนิรภัย 308 ราย มอเตอร์ไซต์ไม่ปลอดภัย 124ราย เมาสุรา 19 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 161 ราย ไม่มีใบขับขี่ 344 ราย ขับรถเร็วเกิดที่กฎหมายกำหนด 608 ราย ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 62 ราย ขับรถย้อนศร 69 ราย และใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 12 ราย

 ส่วนภาพรวมของการเกิดอุบัติเหตุทั้งประเทศ ในช่วง 3 วันที่ผ่านมา จังหวัดที่มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุมากเป็นอันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน 44 ครั้ง ส่วนจังหวัดพิษณุโลกอยู่อันดับที่ 14 จำนวน 37 ครั้ง ส่วนจังหวัดที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ได้แก่ ศรีสะเกษ มีจำนวนผู้เสียชีวิต 7 ราย ส่วนจังหวัดพิษณุโลก อยู่อันดับที่ 7 มีผู้เสียชีวิต 3 ราย

ทั้งนี้ทางศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ของจังหวัดพิษณุโลก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้สั่งการให้หน่วยงานราชการ อำเภอ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จุดตรวจ จุดสกัด จุดให้บริการต่างๆ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่ได้ดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวด และให้ทุกอำเภอเน้นตั้งจุดสกัดเพิ่มด้วย พร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนใช้รถใช้ถนน ด้วยความระมัดระวัง ไม่ขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครั

แสดงความคิดเห็น