17-19 ม.ค.เชิญชมงานแสดงเทิดพระเกียรติชุด”แผ่นดินพระองค์ดำ”

จังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วย อบจ.พิษณุโลกและมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ขอเชิญชมการแสดง แสง สี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชุด แผ่นดินพระองค์ดำ ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ บริเวณวัดวิหารทอง ภายในพระราชวังจันทน์

นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด ได้กำหนดจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 9 – 20 มกราคม 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การแสดง แสง สี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 การแสดงศิลปะหัตกรรมพื้นบ้าน การประกวดและจำหน่ายของดีขึ้นชื่อ หมา กัด ไก่ หมาบางแก้ว ปลากัดสวยงาม และไก่เหลืองหางขาว ต้นกำเนิดสายพันธ์ของจังหวัดพิษณุโลก การประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่ผู้น้ำท้องถิ่น การออกร้านผลิตภัณฑ์ของชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้าตลาดประชารัฐ ชมการแสดงมหรสพคอนเสิร์ต ทุกค่ำคืนฟรีตลอดงาน

  โดยในส่วนของการแสดง แสง สี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นั้นทางจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับอบจ.พิษณุโลกและมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามและอีกหลายภาคส่วน ได้ร่วมกันจัดการแสดง ขึ้น ในชุด แผ่นดินพระองค์ดำ วันเวลาจัดแสดงในระหว่างวันที่ 17- 19 มกราคม 2561 เวลา 19.30 – 20.45 น. โดยในวันที่ 17 มกราคม เวลา 19.00 น. จะพิธีเปิดงาน การบรรเลงขลุ่ย จากศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี และ อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ วังซ้าย วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 19.00 น. มีพิธีถวายราชสดุดี โดยการขับลำนำกวี โดยศิลปินแห่งชาติ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประกอบการบรรเลงขลุ่ย โดยอาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี

       สำหรับละครอิงประวัติศาสตร์ ประกอบการแสดง แสงสี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตอน แผ่นดินพระองค์ดำ ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลก ในปี 2561 นี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบจ.พิษณุโลก โดยใช้สถานที่จัดแสดง ในเขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์และ วัดวิหารทอง บทละคร: เป็นบทละครร้อยแก้ว ประพันธ์ขึ้นใหม่ทั้งหมดใช้ภาษาพูดแบบไทยโบราณ ไม่ใช่บทละครคำกลอน (ประพันธ์โดย อ.ดร.วรารัตน์ วริรักษ์ ม.ราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก) จุดเด่นของการแสดง คือการนำเสนอเรื่องราวช่วงเวลาที่สมเด็จพระนเรศวรทรงพำนักอยู่ ณ พระราชวังจันทน์ เมืองพระพิษณุโลกสองแคว ทั้งในช่วงเยาวชันษา, การกลับมาครองเมือง, การรวบรวมซ่องสุมไพร่พลทหารอาสา -นำเสนอภาคขยายเกร็ดประวัติศาสตร์การถูกปองร้ายและลอบปลงพระชนม์ นำเสนอพระจริยวัตร ความอดทนอดกลั้น ความเสียสละ ความรักในไพร่พลศึกของพระองค์ ตลอดจนเน้นให้เห็นพระปรีชาสามารถทางการรบของสมเด็จพระนเรศวร มีการนำเสนอ ความผูกพัน และพระราชภารกิจเพื่อบ้านเมืองของสมเด็จพระนเรศวรและพระสุพรรณกัลยา และความอดทนอดกลั้นของทั้งสองพระองค์ที่มีต่อพระราชภารกิจเพื่อการกู้ชาติบ้านเมือง การนำเสนอวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองพิษณุโลก เค้าโครงการดำเนินเรื่อง นำเสนอตั้งแต่พระประสูติการ-เยาวชันษา-การเป็นองค์ประกัน-พระองค์ดำกับพระพี่นาง-การกลับคืนสู่เมืองพระพิษณุโลก-การรวบรวมไพร่พล-การรบ-ลอบปลงพระชนม์-ประกาศอิสรภาพ โดยใช้เวลาในการแสดง ประมาณ 1ช.ม. 15 นาที แสดงแนวเหมือนจริง Realistic ผสมผสาน Stylization ซึ่งเป็นการแสดงแนวสากล มีชีวิตชีวา แต่มุ่งเสนอเสนอวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบ้าน แนวการสร้างฉาก Constructivism เน้นโครงสร้าง ไม่เน้นรายละเอียด ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ปิดบังความงดงามของโบราณสถานซึ่งเป็นพื้นที่จริงในการจัดแสดง แต่มีส่วนเค้าโครงที่ผู้ชมสามารถจินตนาการและเข้าใจได้ว่า เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น ณ ที่แห่งใดตามท้องเรื่อง ส่วนการแต่งกาย เน้นความใกล้เคียงกับยุคสมัยในประวัติศาสตร์และใกล้เคียงกับชีวิตจริง ไม่ใช่การแต่งกายแบบละครพันทาง

  ในส่วนของนักแสดงเป็น นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ทหาร เจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไปที่เข้าสมัครคัดเลือกนักแสดงด้วยความสมัครใจ และผ่านการฝึกพื้นฐานการแสดงร่วมกันและแสดงร่วมกับนักแสดงภาพยนตร์แอคชั่นและสตั๊นท์แมนมืออาชีพ คุณสำเร็จ เมืองพุทธ และทีมงาน ดังนั้นจังหวัดพิษณุโลก และอบจ.พิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกร่วมชมการแสดง แสง สี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชุด แผ่นดินพระองค์ดำ ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณวัดวิหารทอง เขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยเปิดให้ชมฟรี.

แสดงความคิดเห็น