สุดครีเอทโปสเตอร์หาเสียงประธานสภานักเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 วันที่  8 ม.ค. 61   ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสภานักเรียนในปีการศึกษา 2561 ได้เริ่มออกหาเสียงในช่วงเวลาพักเรียนตามโรงอาหารของโรงเรียน โดยปีนี้มีผู้สมัครทั้งสิ้น 4 ราย แต่ที่น่าสนใจคือหลังจากที่เริ่มออกหาเสียงทางเพจสภานักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้ปล่อยโปสเตอร์หาเสียงของทั้ง 4 คนออกมา เรียกเสียงฮือฮาอย่างมากเพราะจากชื่อพรรค สโลแกนและการออกแบบภาพ ที่ดึงดูดอย่างมาก โดยมีพรรคต่างๆดังนี้  เบอร์ 1 น.ส.ณัฐธิดา  โคกนิล พรรคเพื่อรบ พบเพื่อพัฒนา เบอร์ 2  น.ส.ปราถนา  ติทา พรรคกามินี  เบอร์ 3 น.ส.นพวรรณ  เสาร์ทองเจริญ พรรค คะ วะ โต และเบอร์ 4  นายภาคภูมิ  โพระดก  พรรคภูมิ โพระดก

โดย เบอร์ 1 น.ส.ณัฐธิดา  โคกนิล นร.ม.5/2 พรรคเพื่อรบ พบเพื่อพัฒนา กล่าวว่า ที่ตั้งชื่อพรรคแบบนี้เพราะต้องการแสดงถึงความเข้มแข็งในยุคนี้ที่ผู้หญิงทุกคนสามารถเข้มแข็งและมีความเป็นผู้นำได้ รวมทั้งสามารถพัฒนาโรงเรียนได้ 

ด้าน เบอร์ 2  น.ส.ปราถนา  ติทา นร. ม.5/6 พรรคกามินี   กล่าวว่า ที่ใช้ชื่อว่ากามินี เพราะแปลว่า ผู้หญิง เนื่องจากช่วง 6-7 ปี ที่ผ่านมา ประธานสภานักเรียนจะมีแต่ผู้ชายทั้งหมด ดังนั้น จึงอยากให้ผู้หญิงได้มาเป็นผู้นำบ้าง และมั่นใจในนโยบายเตรียมมามั่นใจจะได้รับเสียงตอบรับจากเพื่อนๆน้องๆนักเรียน

เบอร์ 3 น.ส.นพวรรณ  เสาร์ทองเจริญ นร.ม.5/6 พรรค คะ วะ โต กล่าวว่า มาจากการเล่นคำ คำว่าพรรคก็หมายถึงพัก พักสายตา คำว่าคะ มาจากความรู้ คำว่าวะ มาจากวิชา และคำว่าโต มาจากเติบโตไปด้วยกัน  ซึ่งต้องการให้ทุกคนเติบโต มีความรู้ มีวิชาไปด้วยกัน

และเบอร์  4 นายภาคภูมิ  โพระดก  นร.ม.5/10 พรรคภูมิ โพระดก กล่าวว่า สโลแกนของพรรคเป็นตัวสำคัญที่ว่าเราจะจุดไฟตัวเองเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ทุกคน หมายถึงเราพร้อมที่จะทำงานหนักเพื่อให้ทุกคนได้มีความสุข

โดยผู้สมัครทั้ง 4 คน บอกว่าทุกวันนี้โซเซียลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการหาเสียงยิ่งหลังมีการปล่อยตัวโปสเตอร์ออกมาในเพจฯได้รับความสนใจอย่างมาก เพราะทุกวันนี้ทุกคนจะเล่นสื่อโซเซียลอย่างมากดังนั้นจึงเป็นช่องทางที่เข้าถึงและกระจายได้อย่างรวดเร็ว ที่สำคัญต้องให้ให้โดนใจผู้ที่เข้ามาดูด้วยจึงได้มีการคิดโปสเตอร์หาสียงออกมาในรูปนี้  ทั้งนี้ทางโรงเรียนขวัญสตรีจะจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 17 ม.ค.2561 นี้

……………………………………………………………………………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น