วิ่งฝ่า ป่า – เขื่อน TRAIL RUNNING 2018 มินิมาราธอน ครั้งที่ 1

วันที่ 21 มกราคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายมานัสอ่อนอ้าย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “วิ่งฝ่า ป่า – เขื่อน TRAIL RUNNING 2018 มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ณ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยกลุ่มฮ่องเต้ไบค์ แอนด์ รัน จังหวัดพิษณุโลก ประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) อำเภอวัดโบสถ์ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็การส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนหันมาสนใจการออกกำลังกาย สร้างคุณภาพชีวิต ลดปัญหายาเสพติด อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดพิษณุโลก และสร้างแลนด์มาร์คให้กับจังหวัด ตลอดจนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลกในช่วงฤดูการท่องเที่ยวและนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้แก่กองทุนพุทธรักษ์ โรงพยาบาลพุทธชินราช Helping Hands Shop เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 1,100 คน โดยมีผู้เข้าร่วมวิ่งประเภท Fun Run จำนวน 620 คน ผู้เข้าร่วมแข่งขันวิ่งประเภท Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร จำนวน 240 คน ผู้เข้าร่วมแข่งขันวิ่งประเภท Trail Running ระยะทาง 18 กิโลเมตร จำนวน 220 คน และผู้เข้าร่วมวิ่งประเภท VIP จำนวน 20 คน

แสดงความคิดเห็น