รมว.ศธ.ปลื้มผลการดำเนินงานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในโรงเรียน

ที่หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ในการติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทั้ง 4 แห่งในจังหวัด 453 โรงเรียน ใช้บริการจาก UniNet 151 แห่ง และเช่าสัญญาณเอกชน 424 แห่ง ซึ่งได้จ่ายค่าเช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตจำนวน 1 ล้าน 4 หมื่นกว่าบาท หรือเฉลี่ยโรงเรียนละ 2,470 บาทต่อเดือน ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่สัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึงแล้ว เหลือเพียง 13 แห่ง หรือร้อยละ 2.87 ที่อยู่ระหว่างจัดหาสัญญาณอินเทอร์เน็ต ในการนี้ นพ.ธีระเกียรติ ได้มอบนโยบายในการประชุมชี้แจงการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียนในภาคเหนือ ที่มีการถ่ายทอดสดผ่าน Web Conference ไปทั่วประเทศอีกด้วย โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า ที่ผ่านมาทำไมผู้ให้บริการบางรายมักมีปัญหาล่าช้า เช่น สัญญาณขาดหายกระปริดกระปรอยเพราะกระรอกกัดบ้าง รถไฟทับบ้าง ที่ผ่านมาอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ใช้บริการผ่านผู้ให้บริการรายหนึ่งปีละ 5 ล้านบาท ถือว่าแพงมาก เมื่อเทียบกับสัญญาณที่ได้รับมีความล่าช้ามาก แต่ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ของฟรีแบบ UniNet ก็ยังมีความเร็วมากขึ้น ดังนั้น นโยบายต่อจากนี้คือ จะเน้นให้เด็กได้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เร็วและดีที่สุด เลือกผู้ให้บริการเองได้ โดย ศธ.ต้องให้ความสำคัญต่อ After Sale Sevice ให้สถานศึกษาด้วย เช่น บางทีความเร็ว 800 Mbps แต่แค่เปลี่ยนเราท์เตอร์ใหม่ ก็ได้ความเร็วเพิ่มเป็น 1Gbps เพราะยิ่งอินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูงมากเท่าไร ก็จะช่วยให้การใช้ Digital Learning เพื่อการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น นายบุญรักษ์ ยอดเพชร กล่าวด้วยว่า เมื่อโรงเรียนต่าง ๆ รู้ว่าจะเลือกผู้ให้บริการรายใดและราคาที่ต้องจ่ายต่อเดือนแล้ว สพฐ.จะรวบรวมจำนวนเพื่อช่วยดูแลค่าใช้จ่ายทุกโรงเรียน 100% ยกเว้นโรงเรียนขนาดใหญ่อาจจะให้การสนับสนุนลดลง เช่น 70% แทน เพื่อให้เพียงพอต่องบประมาณ นอกจากนี้ จากการลงพื้นที่พบว่า หลายโรงเรียนตื่นตัวต่อการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาก เช่น จ.ตราด บางจุดรับสัญญาณอ่อนมาก เพิ่ม Repeater มาเพิ่มก็ได้ผล ดังนั้น ขอให้ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ต้องเร่งดำเนินการ โดยถือเป็น KPI ในการประเมินว่า โรงเรียนทุกแห่งจะต้องมีอินเทอร์เน็ตใช้ภายใน 31 มีนาคมนี้ “เดือนเมษายนนี้ สพฐ.จะประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และจะรายงานผลความสำเร็จของการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของทุกโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อเป็นของขวัญคืนแก่รัฐมนตรีและรัฐบาลต่อไป” นายบุญรักษ์ กล่าว

แสดงความคิดเห็น