ตลาดวัฒนธรรมตามคำสอนพ่อ ของดีตำบลปากโทกอ.เมืองพิษณุโลก

เปิดตลาดวัฒนธรรมตามคำสอนพ่อ ของดีตำบลปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทั้งการแต่งกาย ทำของกินอาหารคาวหวานจำหน่ายราคาถูก  ชาวบ้าน นักเรียนร่วมกิจกรรมคึกคัก

9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่อบต.ปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก นางเปรมฤดี  ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดวัฒนธรรมตามคำสอนพ่อ ของดีตำบลปากโทก ที่อบต.ปากโทกร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลปากโทกจัดขึ้น เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย นำของดีจากทุกหมู่บ้าน อาหารคาว ขนมหวาน มาทำจำหน่าย จัดแสดง มีชาวบ้านตำบลปากโทกและเด็กนักเรียน แต่งกายชุดไทยมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งการแสดงกลองยาว การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยในอดีต

นายชินนะ  คชนิล นายกอบต.ปากโทก กล่าวว่า ตำบลปากโทกเปิดตลาดวัฒนธรรมตามคำสอนพ่อของดีตำบลปากโทก มีการทำอาหารคาวหวาน ดึงดูดประชาชนให้ประชาชนยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง และจำหน่ายในราคาถูกเพียง 10 บาท ยึดตามแนวทางคำสอนของพ่อ ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี มีชาวบ้านทุกหมู่บ้านมาร่วมกิจกรรม และพยายามจะทำให้ยั่งยืนเปิดเป็นตลาดวัฒนธรรมต่อเนื่องไปอีก

มีกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานมากคือการทำอาหารคาว หวานชนิดต่าง ๆ ที่เด็ก ๆ คนยุคใหม่ อาจจะไม่เคยเห็นวิธีการทำ หรือ อาจจะไม่เคยได้ลิ้มลอง อาทิ การกวนขนมเปียกปูน การกวนกระยาสารท การทำขนมฟัก การทำเส้นขนมจีน น้ำพริก น้ำยา และยังมีอาหารพื้นบ้านที่ชาวบ้านปากโทกทำกินทำจำหน่ายกันตามปกติ ได้แก่ แกงขี้เหล็ก แกงบอนใส่ปลาย่าง แกงหยวก แกงเขียวหวาน เป็นต้น

……………………………………………………………………………………………..

แสดงความคิดเห็น