ศธจ.พิษณุโลกรับมอบธงเป็นเจ้าภาพงานการศึกษาเอกชนภาคเหนือปีการศึกษา2561

ที่หอประชุมโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา อ.เมือง จ.น่าน  นายสุทิน  แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค 15  เป็นประธานเปิดงาน 100 ปี วันการศึกษาเอกชน 17 จังหวัดภาคเหนือที่จังหวัดน่านเป็นเจ้าภาพในปีการศึกษา 2560  จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชนและระหว่างโรงเรียนเอกชนด้วยกัน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน ครู ได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรให้กับนักเรียนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานของโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาเอกชนสู่สังคม

สำหรับในปีต่อไปสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพต่อจากจังหวัดน่าน โดยมีนายประพฤทธิ์  สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมรับมอบธงเป็นเจ้าภาพในปีการศึกษา 2561.

////////////////////////////////////////////////////////////////

วรางคณา  อนันตะ / ข่าว

ประชาสัมพันธ์ ศธจ.พิษณุโลก

 

แสดงความคิดเห็น