ชาวบ้านอ.ชาติตระการร่วมงานบุญเดือนสี่จำนวนมาก

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายมานัส อ่อนอ้าย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางสิงห์ จันทะคุณ และนางภิฬารัตน์ สีหะวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอชาติตระการ ร่วมงานบุญพระเวสสันดรชาดก หรืองานบุญเดือนสี่ ของอำเภอชาติตระการ ณ สนามกีฬาโรงเรียนชาติตระการวิทยาคม ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการส่งเสริม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามท้องถิ่น ซึ่งงานบุญพระเวสสันดรชาดก หรืองานบุญเดือนสี่ นับเป็นประเพณีตามคติความเชื่อของชาวบ้านในอำเภอชาติตระการ ที่ว่าหากผู้ใดได้ฟังเทศน์เรื่องพระเวสสันดรทั้ง 13 กัณฑ์ จบภายในวันเดียวและบำเพ็ญคุณงามความดีจะได้อานิสงส์ไปเกิดในภพหน้า ภายในงานมีขบวนแห่เรื่องราวพระเวสสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑ์ จากตำบลต่างๆและหน่วยงานราชการในอำเภอชาติตระการที่ประดับตกแต่งขึ้นอย่างสวยงามตระการตา โดยมีประชาชนในอำเภอชาติตระการมาร่วมงานบุญครั้งนี้จำนวนมาก

แสดงความคิดเห็น